Gyldig fra

Reglerne for udfærdigelse af oprindelsesbeviser fra Elfenbenskysten ved import til EU ændres

Fra 2. december 2022 er Elfenbenskysten en del af REX-ordningen. Det betyder, at EUR.1-varecertifikater udstedt af toldmyndighederne og oprindelseserklæringer udfærdiget af godkendte eksportører ikke længere er gyldige oprindelsesbeviser ved eksport fra Elfenbenskysten til EU.

Fra 2. december 2022 skal eksportører i Elfenbenskysten udfærdige en oprindelseserklæring for produkter med oprindelsesstatus ved eksport til EU. Det betyder, at importører i EU kun kan drage fordel af præferencetoldbehandling, når en oprindelseserklæring er udfærdiget af: 

  • en eksportør i Elfenbenskysten, der er registreret i EU’s REX-system i overensstemmelse med relevante bestemmelser i henhold til Elfenbenskystens lovgivning  

eller 

  • enhver eksportør i Elfenbenskysten for enhver sending bestående af en eller flere kolli, der indeholder produkter med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke overstiger 6.000 euro.

Kommissionen har offentliggjort en meddelelse på EUR-LEX til importørerne om de ændrede tiltag for udstedelse af oprindelsesbeviser fra Elfenbenskysten. 

Du kan læse mere om reglerne for udstedelse af oprindelsesbeviser vedr. REX på skat.dk. 

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.