Gyldig fra

Revision af EU’s toldkodeks: Giv din mening til kende

EU har igangsat en offentlig høring i forbindelse med den kommende revision af EU’s toldkodeks. Du kan komme med dine input til revisionen indtil 14. september 2022.

EU-Kommissionen er i gang med at udarbejde et forslag til revision af EU’s toldkodeks. Derfor har Kommissionen igangsat en offentlig høring, som skal indsamle synspunkter og erfaringer fra virksomheder, erhvervsorganisationer, forbrugere osv. Du kan deltage i høringen indtil 14. september 2022. 

Ved at bidrage til høringen kan du være med til at præge den kommende revision af EU’s toldkodeks. Revisionen skal styrke de retlige rammer for EU’s toldunion og ruste unionen til at håndtere nye udfordringer, fx som følge af den teknologiske udvikling.  

Du kan deltage i høringen ved at udfylde spørgeskemaet på EU-Kommissionens hjemmeside