Gyldig fra

REX-registrering ved handel med OLT-lande

Fra 1. januar 2020 skal din virksomhed være registreret i REX-systemet, hvis den handler med de såkaldte OLT-lande (oversøiske lande og territorier).

Fra 1. januar 2020 skal virksomheder ved handel mellem EU og de såkaldte OLT-lande (oversøiske lande og territorier) være registreret i REX-systemet for at kunne udstede en udtalelse om oprindelse (oprindelsesbevis), hvis den samlede værdi af de sendte varer med præferentiel oprindelse overstiger 10.000 euro. Det fremgår af handelsaftalen mellem EU og OLT-landene.

Hvis den samlede værdi af de sendte varer ikke overstiger 10.000 euro, behøver eksportøren derimod ikke at være registreret i REX-systemet for at kunne udstede udtalelse om oprindelse.

Udtalelse om oprindelse skal udfærdiges på ethvert handelsdokument, som gør det muligt at identificere den pågældende eksportør og de pågældende varer.

Formålet med handelsaftalen er at fremme OLT-landenes økonomiske og sociale udvikling og at etablere nære økonomiske forbindelser mellem landene og EU. OLT-landene er ikke en del af EU, men hører forfatningsmæssigt ind under fire af EU’s medlemsstater: Danmark, Frankrig, Storbritannien og Nederlandene.

Udtalelse om oprindelse

Hvis din virksomhed importerer varer fra OLT-lande, skal eksportøren i OLT-landet udstede en udtalelse om oprindelse. Tilsvarende skal din virksomhed, hvis den eksporterer varer til OLT-lande med henblik på bilateral kumulation, udstede en udtalelse om oprindelse til importøren i OLT-landet. Udtalelse om oprindelse skal udstedes i henhold til handelsaftalens bilag XII (side 113).

Hvis din virksomhed ønsker at videresende varer eller nogle varer til et andet EU-land, skal videreforsenderen i EU udstede et erstatningsbevis. Det kan kun ske, når varerne endnu ikke er overgået til fri omsætning, men er under et EU-toldsteds kontrol. Det fremgår af artikel 69 i Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning.

Hvis din virksomhed importerer varer fra et OLT-land, skal du kontrollere, at eksportøren i OLT-landet har udfærdiget udtalelsen om oprindelse som foreskrevet, og at eksportøren i OLT-landet er registreret i REX-systemet, hvis den samlede værdi af de sendte varer overstiger 10.000 euro. Du kan validere REX-numre på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Toldmyndighederne vil i de tilfælde, hvor de nærer tvivl om varernes oprindelsesstatus, anmode importøren i EU om at forelægge al tilgængelig dokumentation.

Registrering i REX-systemet

Hvis din virksomhed i forvejen er REX-registreret i forbindelse med andre handelsaftaler, skal du ikke søge om registrering igen. Du kan læse mere om, hvordan din virksomhed bliver registreret i REX-systemet, på skat.dk.

Nye certifikatkoder

Inden 1. januar 2020 vil der blive oprettet nye certifikatkoder for præferencedokumentationen. Koderne bliver offentliggjort på skat.dk.