Gyldig fra

Rusland: nye importrestriktioner på olie med vigtig frist 20. juni 2022

EU har fra 3. juni 2022 indført nye importrestriktioner for olieprodukter fra Rusland. Virksomheder skal indsende kontrakter til Toldstyrelsen senest 20. juni 2022, hvis de vil gøre brug af en række undtagelser fra restriktionerne.

EU har vedtaget nye restriktioner for import af olieprodukter fra Rusland. Restriktionerne gælder fra 3. juni 2022. Det fremgår af Rådets forordning nr. 2022/879.

Restriktionerne betyder, at det er forbudt direkte eller indirekte at købe, importere eller overføre råolie og olieprodukter under varekoderne 2709 00 og 2710, hvis varerne har oprindelse i Rusland eller eksporteres fra Rusland. Læs mere om varekoderne nederst i denne nyhed.

Der er dog en række undtagelser fra restriktionerne. Nogle af undtagelserne kræver, at virksomhederne indmelder fremtidige importer til EU-Kommissionen, hvilket skal ske via Toldstyrelsen senest mandag den 20. juni 2022.

Læs mere om de enkelte undtagelser herunder.

Varer under varekoden 2709 00

Til og med 5. december 2022 må virksomheder stadig foretage enkeltstående handler med forestående levering af varer, der er omfattet af varekoden 2709 00. Når handlen er gennemført, skal Toldstyrelsen inden ti dage underrette EU-Kommissionen om det. Ellers er varen ikke omfattet af undtagelsen.

Når man indgiver en importangivelse, som omfatter varekoden 2709 00, skal man derfor straks indsende en digital kopi af kontrakten til det toldsted, der behandler importangivelsen. Se toldstedernes kontaktinfo.

Til og med 5. december 2022 er det også tilladt at opfylde indgåede kontrakter om køb, import eller overførsel af varer, der er omfattet af varekoden 2709 00, hvis kontrakten er indgået inden 4. juni 2022. Det samme gælder tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for at opfylde den pågældende kontrakt.

Hvis man vil gøre brug af denne undtagelse, skal man indsende kontrakterne til Toldstyrelsen via TastSelv Erhverv hurtigst muligt og senest mandag den 20. juni 2022. Toldstyrelsen oplyser så EU-Kommissionen om kontraktforholdet. Det er et krav for, at kontrakten må gennemføres og er omfattet af undtagelsen.

Varer under varekoden 2710

Til og med 5. februar 2023 må virksomheder stadig foretage enkeltstående handler med forestående levering af varer, der er omfattet af varekoden 2710. Når handlen er gennemført, skal Toldstyrelsen inden ti dage underrette EU-Kommissionen om det. Ellers er varen ikke omfattet af undtagelsen.

Når man indgiver en importangivelse, som omfatter varekoden 2710, skal man derfor straks indsende en digital kopi af kontrakten til det toldsted, der behandler importangivelsen. Se toldstedernes kontaktinfo.

Til og med 5. februar 2023 er det også tilladt at opfylde allerede indgåede kontrakter om køb, import eller overførsel af varer, der er omfattet af varekoden 2710, hvis kontrakten er indgået inden 4. juni 2022. Det samme gælder tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for at opfylde den pågældende kontrakt.

Hvis man vil gøre brug af denne undtagelse, skal man indsende kontrakterne til Toldstyrelsen via TastSelv Erhverv hurtigst muligt og senest mandag den 20. juni 2022. Toldstyrelsen oplyser så EU-Kommissionen om kontraktforholdet. Det er et krav for, at kontrakten må gennemføres og bliver omfattet af undtagelsen.

Varer fra ikke-EU-lande, der er sendt fra eller i transit gennem Rusland ad søvejen

Varer, der er omfattet af varekoden 2709 00 eller 2710, må gerne sendes fra Rusland eller være i transit gennem Rusland, hvis varerne har oprindelse i et ikke-EU-land og kun læsses i, afsendes fra eller er i transit gennem Rusland. Derudover skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Varerne har hverken russisk oprindelse eller russisk ejer.
  • Varerne transporteres ad søvejen.

Råolie under varekoden 2709 00, der er leveret via rørledning fra Rusland til EU

Indtil videre må råolie under varekoden 2709 00 fortsat leveres via rørledning fra Rusland til EU. Det er dog forbudt at videresælge, overføre eller transportere varen til andre EU-lande eller til ikke-EU-lande.

Alle forsendelser og beholdere med råolie af denne type skal markeres tydeligt med påskriften ”REBCO: eksportforbud”.

Hvis forsyningen af råolie via rørledning fra Rusland til et EU-land afbrydes af årsager, som EU-landet ikke har indflydelse på, kan råolie transporteret ad søvejen importeres til EU-landet som en ekstraordinær midlertidig foranstaltning.

Fra 5. februar 2023 er det forbudt at sælge, overføre eller transportere olieprodukter under KN 2710 til andre EU-lande eller til ikke-EU-lande, hvis produkterne er fremstillet af råolie, der er blevet leveret via rørledning fra Rusland til et EU-land.

Væsentlige behov eller humanitære projekter i Rusland

Restriktionerne gælder ikke, hvis en EU-virksomhed køber varer i Rusland, der er omfattet af varekoden 2709 00 eller 2710, hvis købet er nødvendigt for at opfylde væsentlige behov hos køberen i Rusland eller for humanitære projekter i Rusland.

Hvad omfatter varekoderne?

Varekode (KN-kode, kode i den kombinerede nomenklatur) 

Varebeskrivelse 

2709 00 

Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, inklusive råolie 

2710 

Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler; affaldsolier

Har du spørgsmål?  

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.