Gyldig fra

Se eller gense orienteringsmødet om eksport og EU-forsendelse

Toldstyrelsen holdt 6. september orienteringsmøde for virksomheder om udrulningen af de nye it-systemer DMS Eksport og DMS Forsendelse (NCTS). Repræsentanter fra omkring 200 virksomheder benyttede sig af muligheden for at blive klogere på den store opgave, som både Toldstyrelsen og de danske virksomheder, der beskæftiger sig med eksport og forsendelse, står over for.

Når it-systemerne DMS Eksport og DMS Forsendelse går i drift i 2023, berører det alle de virksomheder, der eksporterer varer til lande uden for EU, og de virksomheder, der transporterer varer under EU’s forsendelsesordning.  

Formålet med orienteringsmødet 6. september var at præsentere den foreløbige onboardingplan for virksomhederne og forberede dem på de nye datakrav og ændringer, som kommer med DMS Eksport og DMS Forsendelse. Der ligger en stor it-udviklingsopgave hos nogle af virksomhederne, og det var derfor også formålet at opfordre virksomhederne til at starte på den opgave allerede nu.  

Havde du ikke mulighed for at deltage, eller vil du gense præsentationen? 

Se mødet på video: Orienteringsmøde 6. september 2022  

Med udrulningen kommer der bl.a. ændringer i kravene til angivelserne. Som virksomhed skal man levere flere oplysninger end tidligere, og der kommer en række nye processer. Alt det kan du blive klogere på i videoen. 

Deltag i de kommende temamøder 

Som en del af den tekniske og forretningsmæssige onboarding til de nye systemer vil der blive holdt en række temamøder. Møderne har til formål at gennemgå den dokumentation, der udarbejdes til onboardingen, og give mulighed for dialog og spørgsmål. Vi opfordrer såvel softwareleverandører som aftagere af softwareleverandørernes løsninger til at deltage i temamøderne. 

Første temamøde holdes 21. september 2022 og handler om etablering af connectivity til AS4-gateway 

På toldst.dk kan du bl.a. finde: 

  • planen for afholdelse af tekniske og toldfaglige temamøder 
  • planer for onboarding af virksomheder  
  • information om, hvordan du som softwareleverandør tilmelder dig udviklingsmiljøet allerede nu.

Vi udvikler nye systemer  

Danmark står over for at skulle udskifte hovedparten af sine toldsystemer frem mod udgangen af 2025. Det skyldes en ny forordning fra EU på toldområdet. Formålet er at ensrette toldbehandlingen på tværs af EU og at lette handlen og forbedre sikkerheden ved EU’s ydre grænser. Det stiller nye krav til danske virksomheder.  

Du kan holde dig orienteret om de nye systemer ved at modtage nyhedsbrevet om udvikling og implementering af nye it-systemer og følge med på toldst.dk/nyesystemer.