Gyldig fra

Stor interesse for nye toldsystemer

Sidst i maj holdt Toldstyrelsen to møder om toldsystemet DMS Import med interesserede virksomheder og organisationer i samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. At det blev holdt virtuelt, satte ikke en stopper for deltagelsen og spørgelysten – tværtimod.

Danmark står over for at skulle udskifte størstedelen af sine toldsystemer i forbindelse med nye krav til systemerne på tværs af EU. Et af de første større systemer er det kommende toldangivelsessystem Declaration Management System (DMS), hvor Import er første del. Møderne blev holdt for virksomheder, der bliver berørt af det nye system, fordi de udveksler filer og meddelelser med Toldstyrelsens angivelsessystemer – eller udvikler løsninger, der kan.

26. maj holdt Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen for anden gang orienteringsmøde om DMS Import for alle interesserede.

– Vi er afhængige af dialog med de berørte virksomheder, for at vi kan lykkes med udviklingen og implementeringen af systemerne. Vi skal forstå, hvordan det griber ind i deres forretning, og samtidig har de brug for at kende bl.a. vores tidsplaner, så de kan forberede sig. Det var derfor meget positivt, at over 30 virksomheder og organisationer deltog og fik seneste nyt og svar på alle de spørgsmål, som de naturligt nok havde, siger Claus Bruun Johannessen, der er kontorchef i Toldstyrelsen.

Arbejdsgruppe er nedsat

DMS Import bliver implementeret løbende, og det første, der skal implementeres, er en særlig toldangivelse. Den særlige toldangivelse kan tages i brug, når man efter planen fra 2021 skal betale moms for alle varer, der importeres fra lande uden for EU. Modsat i dag, hvor man ikke betaler moms for varer under 80 kr. Den nye regel er vedtaget i EU, og når den træder i kraft, skal alle varer ledsages af en elektronisk toldangivelse.

Det vil øge mængden af toldangivelser betragteligt. For at lette processen tilbyder EU, at virksomhederne kan anvende en enklere toldangivelse, der kræver færre data. Den kaldes H7 og kan anvendes, når en række momsmæssige betingelser er opfyldt.

Udviklingen er relevant for virksomheder, der udvikler software til H7-angivelser, samt kurér- og postvirksomheder. De virksomheder indgår i en nyetableret arbejdsgruppe, der er sat i søen for at skabe de bedste rammer for implementeringen. Første møde blev holdt 20. maj, og arbejdsgruppen vil mødes løbende frem til årsskiftet, hvor de nye momsregler træder i kraft.

Vil du vide mere?

Læs mere om indholdet på H7-arbejdsgruppemødet 20. maj, orienteringsmødet 26. maj og generelt om udviklingen af de nye toldsystemer.

Tænker du, at møderne er relevante for din virksomhed, så hold øje med Toldstyrelsens nyhedsbrev, hvor vi indkalder til møder om nye toldsystemer og til næste tekniske orienteringsmøde om DMS Import i august/september.

Ønsker du at deltage i H7-arbejdsgruppen, kan du kontakte eutk.sek@toldst.dk.