Gyldig fra

Tilladelse til salg mv. af luksusvarer og til import af jern, stål og visse andre varer i forbindelse med afvikling af aktiviteter i Rusland

EU-Rådet har indført mulighed for at søge om tilladelse til salg mv. af luksusvarer i Rusland og til import af jern, stål og visse andre varer fra Rusland, når det er strengt nødvendigt i forbindelse med afvikling af aktiviteter i Rusland.

Salg, levering og overførsel af luksusvarer

Virksomheder har nu mulighed for at søge om tilladelse til at sælge, levere eller overføre visse produkter og teknologier i Rusland. Det gælder varer med en værdi på mere end 300 euro, der er omfattet af artikel 3h (luksusvarer, se forordningens bilag XVIII) i Rådets forordning nr. 833/2014, som ændret ved Rådets forordning nr. 2022/2474. Muligheden for at søge om tilladelse fremgår af forordningens artikel 12b, stk. 1.

Tilladelsen er betinget af, at:

  • salget, leveringen eller overførslen er strengt nødvendig for afhændelser eller afviklingen af forretningsaktiviteter i Rusland  
  • produkterne og teknologierne ejes af en statsborger i et EU-land eller af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til et EU-lands lovgivning, eller af juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som ejes af eller kontrolleres alene eller i fællesskab af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til et EU-lands lovgivning
  • salget, levering eller overførslen ikke sker til en militær slutbruger eller antages at have en militær slutanvendelse i Rusland
  • de pågældende produkter og teknologier fysisk befandt sig i Rusland, før forbuddet i artikel 3h trådte i kraft.

Vær opmærksom på, at en tilladelse kun vil gælde til og med 30. september 2023.

Ansøgningen om tilladelse til salg, levering og overførsel af luksusvarer efter artikel 12b, stk. 1, sendes til Toldstyrelsen via sikker mail: toldst@toldst.dk. Skriv ”Ansøgning efter artikel 12b i forordning 833/2014” i emnelinjen.

Ansøgningen skal vedlægges en udfyldt og underskrevet erklæring samt anden dokumentation, der er relevant på baggrund af punkterne ovenfor.

Import af jern- og stålprodukter samt visse andre varer

Virksomheder har også mulighed for at søge om tilladelse til at importere eller overføre produkter, der er omfattet af forbuddene i forordningens artikel 3g om jern- og stålprodukter samt artikel 3i om produkter, som giver Rusland betydelige indtægter. Muligheden for at søge om tilladelse fremgår af forordningens artikel 12b, stk. 2.

Tilladelsen er betinget af, at:

  • importen eller overførslen er strengt nødvendig for afhændelser i forbindelse med Rusland eller afviklingen af forretningsaktiviteter i Rusland
  • produkterne og teknologierne ejes af en statsborger i et EU-land eller af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til et EU-lands lovgivning, eller af juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som ejes af eller kontrolleres alene eller i fællesskab af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til et EU-lands lovgivning
  • de pågældende produkter og teknologier fysisk befandt sig i Rusland, før det relevante forbud i artikel 3g eller 3i trådte i kraft.

Vær opmærksom på, at en tilladelse kun vil gælde til og med 30. september 2023.

Ansøgningen om tilladelse til import eller overførsel af produkter efter artikel 12b, stk. 2, sendes til Toldstyrelsen via sikker mail: toldst@toldst.dk. Skriv ”Ansøgning efter artikel 12b i forordning 833/2014” i emnelinjen.

Ansøgningen skal vedlægges relevant dokumentation for, at ovenstående betingelser er opfyldt, og en udfyldt og underskrevet erklæring.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.