Gyldig fra

Toldfrihed og reduceret told fra 1. januar 2021

EU-Kommissionen har offentliggjort oversigter over muligheder for toldfrihed (toldsuspension) og reduceret told (toldkontingenter), der gælder fra 1. januar 2021.

På EU-Kommissionens hjemmeside kan du nu se, hvilke muligheder EU-virksomheder har for at søge om toldfrihed eller reduceret told (toldsuspension og toldkontingenter). Oversigten gælder fra 1. januar 2021.

Læs Kommissionens forordning om toldsuspension for visse landbrugs- og industriprodukter.

Læs Kommissionens forordning om toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter.

Du kan læse mere om toldsuspension og toldkontingenter i Den juridiske vejlednings afsnit F.A.6 og F.A.7.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.