Gyldig fra

Toldfrihed og reduceret told fra 1. januar 2022

EU-Kommissionen har offentliggjort forordninger med oversigter over varer, som EU-virksomheder fra 1. januar 2022 har mulighed for at importere med toldfrihed eller reduceret told (toldsuspension og toldkontingenter).

På EU-Kommissionens hjemmeside kan du nu se, hvilke muligheder EU-virksomheder har for at importere varer med toldfrihed eller reduceret told (toldsuspension og toldkontingenter). Oversigterne gælder fra 1. januar 2022. 

Læs Kommissionens forordning om toldsuspension for visse landbrugs- og industriprodukter.

Læs Kommissionens forordning om toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter.

Du kan læse mere om toldsuspension og toldkontingenter i Den juridiske vejlednings afsnit F.A.6 og F.A.7. 

Har du spørgsmål? 

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.