Gyldig fra

Toldstyrelsen åbner for ny vejledningslinje til erhvervslivet til spørgsmål om de nye it-systemer

For at styrke dialogen med erhvervslivet åbner Toldstyrelsen 3. maj 2021 en ny vejledningslinje og en servicemail specielt til spørgsmål om systemudvikling.

De fleste danske it-systemer på toldområdet bliver løbende udskiftet frem mod udgangen af 2025, og udskiftningen kan påvirke it-systemer hos virksomheder, der handler med lande uden for EU. 1. juli 2021 bliver første del af et nyt importsystem, H7, sat i drift, og derfor styrker Toldstyrelsen nu dialogen med virksomhederne og åbner nye kanaler til vejledning i forbindelse med systemudviklingen. Her kan virksomheder få svar på tekniske spørgsmål om udvikling og implementering af de nye systemer.

Udskiftningen af de danske it-systemer på toldområdet kan påvirke de virksomheder, der handler med lande uden for EU, og deres it-leverandører. Derfor udvider vi nu muligheden for at kontakte os med en særskilt vejledningslinje, hvor virksomhederne kan ringe ind og få svar på tekniske spørgsmål om systemerne.

Det nye vejledningsinitiativ er en del af en i forvejen tæt dialog mellem virksomheder og toldmyndigheder. Dialogen består bl.a. af løbende orienteringsmøder og tekniske arbejdsgrupper, hvor virksomheder, udviklere og myndigheder udveksler perspektiver.

Toldstyrelsens vejledningslinje er åben alle hverdage kl. 9-15 på telefon 72 22 12 12. Der er også mulighed for at sende en mail til systemudvikling@toldst.dk.

 

Om de nye toldsystemer

I alle EU-lande arbejder toldmyndigheder med øgede EU-krav til toldbehandling og toldkontrol. Formålet er at forbedre sikkerheden ved EU’s ydre grænser, lette handlen og fortsat sikre den korrekte toldopkrævning. For at Danmark kan leve op til de øgede krav, arbejder Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen sammen om at udskifte hovedparten af de danske it-systemer på toldområdet frem til udgangen af 2025.