Gyldig fra

Toldstyrelsen undersøger, om matchfunktionen i Manifestsystemet kan bevares frem til 1. oktober 2021

Som følge af implementeringen af moms på småforsendelser og det nye reducerede datasæt, også kaldet H7-angivelse, har Toldstyrelsen varslet en række ændringer i Manifestsystemet fra 1. juli 2021. Matchfunktionen bevares dog muligvis i en periode.

De udmeldte ændringer ville bl.a. betyde, at den nuværende funktionalitet, som kaldes matchfunktionen, hvor Manifestsystemet automatisk foretager en søgning i importsystemet, når der ikke er angivet et referencenummer til en toldangivelse, forsvinder.

Toldstyrelsen undersøger dog i øjeblikket de tekniske muligheder for at opretholde matchfunktionen og dermed forlænge overgangen frem til 1. oktober 2021. Toldstyrelsen kontakter de berørte virksomheder, så snart der er nyt i sagen. Vi forventer ikke at kunne give et svar før medio juni.

Virksomheder skal forberede sig på, at funktionen kan lukke ned permanent uden varsel efter 1. juli 2021, hvis Manifest- eller Importsystemet viser tegn på overbelastning. Hvis systemerne viser sig at kunne bære belastningen, får virksomhederne tre måneder mere til at omstille sig til, at matchfunktionen forsvinder, dvs. indtil 1. oktober 2021.

Du kan læse mere om de varslede ændringer i disse tidligere nyheder: