Gyldig fra

Tyrkiet udsteder oprindelsescertifikater elektronisk under COVID-19-krisen

Tyrkiet har fra 24. april 2020 udvidet brugen af det elektroniske MEDOS-system til midlertidigt også at omfatte A.TR-, EUR.1- og EUR-MED-certifikater.

I forbindelse med COVID-19-krisen har Tyrkiet besluttet fra 24. april 2020 at udvide omfanget af MEDOS-systemet til også at omfatte A.TR-, EUR.1- og EUR-MED-certifikater. Det betyder, at EU-landene vil modtage oprindelsescertifikater fra Tyrkiet med såkaldt ”no wet ink signature”. De elektroniske oprindelsescertifikater skal accepteres indtil udgangen af COVID-19-krisen.

I første omgang var systemet kun tiltænkt de ikke-præferentielle oprindelsescertifikater, der udelukkende udstedes af handelskamrene og industrien.

De elektroniske oprindelsescertifikaters ægthed kan kontrolleres via en QR-kode og et weblink på certifikaterne (se billedet nederst på siden).

Hold dig opdateret om udstedelse og accept af oprindelsescertifikater

EU-Kommissionens informationsnotat om COVID-19-krisen er tilgængeligt på Kommissionens hjemmeside. Her finder du oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet i løbet af COVID-19-krisen, med hensyn til, hvordan oprindelsescertifikater udstedes og accepteres i EU-lande og Storbritannien, Pan-Euro-Middelhavslandene og andre EU-handelspartnerlande. Oplysningerne opdateres løbende.

Læs også nyheden om EU-Kommissionens lempelser af kravene til fremlæggelse af oprindelsescertifikater under COVID-19-krisen.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.

Illustration fra Tyrkiet der viser hvordan de elektroniske oprindelsescertifikaters ægthed kan kontrolleres