Gyldig fra

Vær opmærksom på reglerne ved midlertidig opbevaring (MIO)

Der gælder særlige regler for varer, der er angivet til midlertidig opbevaring (MIO), blandt andet med hensyn til information til den virksomhed, der opbevarer varerne, og transport til den angivne lageradresse.

Hvis din virksomhed importerer varer og angiver dem til midlertidig opbevaring (MIO) på en anden virksomheds lager, er din virksomhed eller virksomhedens repræsentant forpligtet til at give besked til den virksomhed, der driver lageret, om, at varerne er angivet til midlertidig opbevaring. Det fremgår af § 26 i bekendtgørelse nr. 403 af 3. marts 2012 om toldbehandling.

Den virksomhed, som foretager angivelsen, skal kunne bevise, at virksomheden, der driver lageret, har fået besked om, at varerne er angivet til midlertidig opbevaring. Det fremgår af § 26 i bekendtgørelsen. Hvis virksomheden ikke kan bevise det, kan det medføre bøde. Det fremgår af bekendtgørelsens § 143, stk. 2.

En af betingelserne for at angive varer til midlertidig opbevaring er desuden, at varerne fysisk transporteres direkte til den angivne adresse, umiddelbart efter at angivelsen er indgivet. Hvis varerne transporteres til andre adresser end den adresse, der er angivet for den midlertidige opbevaring, kan der opstå toldskyld efter artikel 79 i EU’s toldkodeks, fordi varerne så er unddraget toldtilsyn.

Kontakt Toldstyrelsen, hvis reglerne ikke følges

Hvis din virksomhed i konkrete situationer oplever, at varer, som er angivet til midlertidig opbevaring, transporteres direkte til andre adresser end den adresse, der er angivet, kan du henvende dig til Toldstyrelsen på Toldadministration.Middelfart@toldst.dk.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.