Gyldig fra

Vi retter blikket mod eksport og EU-forsendelse

Den nye toldangivelsesløsning til eksport og EU-forsendelse forventes at blive idriftsat 1. maj 2023. Derfor retter Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen nu blikket mod denne udrulning.

Toldangivelsesløsningen til eksport og EU-forsendelse er en særlig vigtig udrulning, fordi den har stor betydning for det danske erhvervsliv. Samtidig er udviklingen og implementeringen en stor og kompleks opgave, da løsningen til eksport og EU-forsendelse har mange gensidige afhængigheder og integrationer til de forskellige nationale toldsystemer, EU’s systemer og virksomhedernes egne systemer.

Danske virksomheder, der beskæftiger sig med eksport og/eller EU-forsendelse, bliver påvirket

Når toldangivelsesløsningen til eksport og EU-forsendelse sættes i drift, påvirker det alle danske virksomheder, som beskæftiger sig med eksport og/eller EU-forsendelse. Det gør det, fordi den nye løsning påvirker al eksport af varer til lande uden for EU og EU-forsendelse.

De specifikke ændringer er stadig under afklaring, men overordnet set vil ændringerne betyde større krav til det antal oplysninger, som virksomhederne skal indsende i forbindelse med eksport og EU-forsendelse, ligesom det var tilfældet for import. Derudover kommer der nye betegnelser for angivelserne.

Implementeringen sker efter stramme deadlines

Arbejdet med implementeringen af de nye systemer sker efter meget stramme EU-deadlines. EU forventer, at alle virksomheder har taget den nye løsning til eksport og EU-forsendelse i brug senest 1. september 2023, hvor det nuværende eksportsystem bliver lukket for opstart af nye angivelser.

Vi forventer at have et testmiljø klar i foråret 2023, hvor virksomhederne løbende vil få adgang til at teste den nye løsning.

Vi inviterer til orienteringsmøde

Toldstyrelsen inviterer til et orienteringsmøde om den nye toldangivelsesløsning til eksport og EU-forsendelse på den anden side af sommerferien. Invitationen vil blive sendt ud i vores nyhedsbrev.