Gyldig fra

Virksomheder kan søge om toldfrihed eller reduceret told indtil 7. marts 2022

Virksomheder kan søge om toldfrihed eller reduceret told (toldsuspension eller toldkontingent) med virkning fra 1. januar 2023, hvis der ikke er tilstrækkeligt EU-udbud af bestemte råvarer, som indgår i virksomhedernes produktion. Toldstyrelsen skal modtage ansøgningerne senest 7. marts 2022.

Virksomheder kan søge om toldfrihed eller reduceret told (toldsuspension eller toldkontingent) på råvarer, halvfabrikata og i visse tilfælde færdige komponenter. Det kan ske, hvis varerne indgår i en produktion i EU, og der ikke i EU fremstilles tilsvarende eller lignende varer, eller hvis sådanne varer kun produceres i utilstrækkeligt omfang i EU. Det fremgår af Europa-Kommissionens meddelelse. 

Hvilke betingelser er der for at opnå toldfrihed eller reduceret told? 

  • De importerede varer skal indgå i virksomhedens produktion. 
  • Der må ikke være tilstrækkelig produktion af de pågældende råvarer, halvfabrikata m.v. eller af tilsvarende eller lignende varer i EU. 
  • Virksomheden skal importere en samlet mængde af den enkelte vare, der vil give en årlig toldbesparelse på mindst 15.000 euro, hvis virksomheden opnår toldfrihed eller reduceret told på varen (flere virksomheder kan indsende en fælles ansøgning, så de samlet opnår en besparelse på mindst 15.000 euro). 

Hvordan søger virksomhederne? 

Virksomhederne skal henvende sig til Toldstyrelsen, hvis de ønsker at søge om toldsuspension eller toldkontingent. Man søger ved at udfylde formularerne i bilag I og II i Europa-Kommissionens meddelelse og indsende dem via TastSelv Erhverv til T22, Tarifering (att. Malene Kristensen).  

Ansøgningen udfyldes på engelsk og indsendes i følgende filformater: 

  • Første og anden del i bilag I sendes samlet i én fil i Word-format. 
  • Tredje del i bilag I sendes i én fil i Word-format. 
  • Bilag II (Declaration) underskrives og sendes i én fil i PDF-format. 

Virksomhederne bør vedlægge alle relevante oplysninger og tekniske informationer om den vare, der søges for.  

Ansøgningerne bliver efterfølgende drøftet i Europa-Kommissionens Gruppe for Økonomiske Tarifspørgsmål, hvor Toldstyrelsen er repræsenteret.  

Hvornår er der ansøgningsfrist?  

Vi opfordrer til, at virksomhederne indsender ansøgningerne hurtigst muligt og senest 7. marts 2022, så Toldstyrelsen kan nå at afklare eventuelle spørgsmål om ansøgningerne, inden de fremsættes for Europa-Kommissionen.  

Du kan læse mere om toldsuspension og toldkontingent i Den juridiske vejlednings afsnit F.A.6 og F.A.7.