Gyldig fra

Virksomheder skal fremover anmode om indgriben i kopivaresager digitalt 

Fra efteråret skal virksomheder, som ønsker, at Toldstyrelsen skal gribe ind over for ulovlige kopivarer, der overtræder virksomhedens IP-rettigheder, anmode om indgriben via en digital blanket.

Papirblanketten, som i dag anvendes af rettighedshavere og deres repræsentanter til at anmode om Toldstyrelsens indgriben, jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 608/2013 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/582, afløses til efteråret af en digital blanket. Også ændringer og forlængelser af eksisterende anmodninger skal ske digitalt. 

EU-systemet IPEP 

Den digitale anmodningsblanket skal indsendes via EU-systemet IPEP (IP Enforcement Portal). IPEP anvendes allerede i dag, når rettighedshavere og deres repræsentanter anmoder om Toldstyrelsens indgriben i tilfælde af mistanke om kopivarer. I dag kan rettighedshavere vælge enten at anvende en papirblanket eller at udfylde anmodningen digitalt i IPEP og derefter udskrive og underskrive blanketten og sende den til Toldstyrelsen.

Fra efteråret skal alle rettighedshavere udfylde anmodningen digitalt i IPEP. De kan derefter vælge at underskrive anmodningen om indgriben (AFA’en) digitalt, eller de kan udskrive og underskrive den og derefter sende den til Toldstyrelsen. Det er kun i en overgangsperiode, at det vil være muligt at udskrive, underskrive og sende anmodningen til Toldstyrelsen. På længere sigt skal den underskrives digitalt via IPEP. 

COPIS

Toldstyrelsen anvender EU-systemet COPIS, som er omdrejningspunkt for indsatsen mod kopivarer i hele EU.

Formålet med COPIS er at forbedre samarbejdet og udvekslingen af information om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) mellem rettighedshaverne og EU-landenes nationale toldtoldmyndigheder (CCD) og på tværs af de nationale toldmyndigheder i EU-landene. 

Vil du vide mere? 

På EUIPO’s (European Union Intellectual Property Offices) hjemmeside kan du læse mere om, hvordan man indgiver en anmodning om indgriben i IPEP. På siden kan du desuden tilmelde dig EUIPO’s virtuelle demo af IPEP torsdag den 29. juli 2021.

Toldstyrelsen vil også invitere til et informationsmøde, der forbereder rettighedshavere og deres repræsentanter til ændringerne. Du kan tilmelde dig Toldstyrelsens nyhedsbrev på Toldstyrelsens hjemmeside. Her vil vi også informere om, præcis hvornår ændringerne træder i kraft.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om IPR, kan du kontakte Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.