Gyldig fra

Virksomheder skal nu håndtere alle AEO-bevillinger i nyt it-system

Fremover kan virksomheder med en AEO-bevilling håndtere deres bevillinger elektronisk i it-systemet eAEO.

Mandag den 16. december blev anden fase af it-systemet eAEO sat i drift. Det betyder, at virksomheder med en AEO-bevilling fremover skal håndtere deres bevillinger elektronisk i it-systemet eAEO. I systemet er det også muligt for AEO-virksomhederne at kommunikere med Toldstyrelsen.

Siden 1. oktober 2019 har det faktisk været slut med at søge om AEO-bevilling via en blanket. I den første udrulning af systemet blev det nemlig muligt for virksomhederne at ansøge om en AEO-bevilling elektronisk. Men nu, efter den anden udrulning, er det også blevet muligt at håndtere og administrere alle andre AEO-relaterede procedurer elektronisk.


Flere toldsystemer på vej

Frem mod udgangen af 2025 skal Danmark udskifte en række toldsystemer for at leve op til EU-forordningen på toldområdet (EUTK). Her er eAEO blot ét it-system ud af en større pulje af nye it-systemer.

En del af it-systemerne udvikler Toldstyrelsen selv i samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Andre systemer sendes derimod i udbud hos eksterne leverandører, mens nogle kommer fra EU.

eAEO er et af de it-systemer, der kommer fra EU. Indtil videre har Danmark tilpasset og taget følgende tre it-systemer fra EU i brug til at understøtte:

  • bindende tariferingsoplysninger
  • toldbevillingssystemet for grænseoverskridende bevillinger
  • eAEO: ansøgninger om bevillinger

I løbet af 2020 skal endnu flere toldsystemer implementeres, mens nogle af de store udbud også forventes at blive lukket.

Vil du vide mere?

Du kan finde mere information om AEO-bevilling og eAEO på skat.dk/aeo.