Gyldig fra

9. april: Grænsegendarmer mindet i Padborg

Tre grænsegendarmer mistede på tragisk vis livet på besættelsesdagen for 79 år siden. Traditionen tro blev de i dag mindet ved en ceremoni i grænselandet.

Det er i dag 79 år siden, at de første tyske styrker ved morgengry passerede den danske grænse. Det blev starten på det nazistiske styres fem år lange undertrykkelse af Danmark, ligesom det blev dagen, hvor tre grænsegendarmer måtte lade livet i en ulige kamp mod den tyske overmagt. Det er en fast og stolt tradition, at fortidens grænsevogtere mindes hvert år på besættelsesdagen, og på en solbeskinnet tirsdag formiddag blev 9. april 2019 ikke nogen undtagelse.

Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne arrangerer sammen med Dansk Told & Skatteforbund den årlige mindeceremoni ved mindestenen i Padborg nær den jernbaneviadukt, hvor gendarmerne blev dræbt.

Som altid mødte mange op – heriblandt borgmester i Aabenraa Kommune Thomas Andresen, Skatteministeriet repræsenteret ved direktør i Toldstyrelsen Charlotte Møller, Dansk Told og Skatteforbund og foreningerne Grænsegendarmerne og Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne og mange flere – eksempelvis slægtninge til tidligere grænsegendarmer.

faldne_graensegendarmer_Toldstyrelsen_9_april_artikel.jpg

– Det er vigtigt, at vi mindes de tre faldne gendarmer, fordi hændelsen er en del af vores historie. Vi står sammen i Toldstyrelsen, og vi har en stærk kultur, der bygger på samarbejde og ansvar. Det var netop dét, gendarmerne gjorde på den tragiske aprildag, siger direktør i Toldstyrelsen Charlotte Møller.

Et tragisk paradoks

Overgendarmerne J.P. Birk, A.S. Albertsen og A.A. Hansens skæbne kunne have fået et lykkeligt udfald, hvis ordrerne havde været anderledes. Finn Lautrup, der er tidligere chef for Dansk Told & Skatteforbund i Sønderborg, holdt tale ved dagens mindeceremoni. Følgende uddrag fra talen gengiver de dramatiske begivenheder ved viadukten.

”Ud på eftermiddagen den 8. april havde Grænsegendarmeriet modtaget ordre om, at korpset ikke måtte gøre brug af sine våben i tilfælde af tysk overskridelse af grænsen. Man skulle så længe som muligt bemande posterne ved grænsen og rapportere til hæren i baglandet.

Tyskerne skulle for enhver pris sikre broen, og gendarmerne måtte for enhver pris ikke gøre brug af våben. Gendarmerne var på tilbagetrækning til samling i baglandet, da de to grupperinger tilfældigt støder på hinanden her ved viadukten. Gendarmerne råber den civilklædte gruppering an, uvidende om, at det var en tysk specialstyrke. I de følgende splitsekunder fuldbyrdes tragedien i en kugleregn fra tyskernes pistoler.”

Overgendarm J.P. Birk blev dræbt på stedet. Overgendarmerne A.S. Albertsen og A.A. Hansen blev begge hårdt såret og døde dagen efter på statshospitalet i Sønderborg.

Den årlige mindeceremoni har fundet sted hvert år siden 1946.

faldne_graensegendarmer_Toldstyrelsen_9_april_flag_paa_halv_artikel.jpg