Gyldig fra

Antallet af dopingmidler fanget i tolden er mere end fordoblet

I samarbejde med bl.a. Anti Doping Danmark går Toldstyrelsen målrettet efter smuglere. Det har resulteret i, at tolderne i 2019 har beslaglagt godt 125.000 styk dopingmidler, hvilket er mere end en fordobling fra året før.

I tolden ser man flere og flere ulovlige dopingstoffer. Sidste år beslaglagde tolderne 125.000 dopingmidler (piller og ampuller), hvilket er mere end en fordobling fra 2018, hvor tallet var 52.000 dopingmidler. Kigger man på de seneste fem år, er mængden af beslaglagte dopingmidler i toldkontrollen steget med 68 pct.

- Vi går målrettet efter de bagmænd, der forsøger at indføre doping ulovligt i Danmark, og i 2019 så vi en stor stigning i tallet for beslaglagte piller og ampuller, siger kontroldirektør Preben Buchholtz.

Tolderne finder både råstoffer til produktion af doping, ligesom de finder færdige præparater. På dopingområdet anvender Toldstyrelsen løbende stikprøver af breve og pakker samt indsamling af informationer om smuglermetoder og efterretninger fra politiet og andre toldmyndigheder rundt om i verden. Toldstyrelsen har også et strategisk samarbejde med Anti Doping Danmark, hvor der løbende drøftes trends og udvikling på området. Toldstyrelsen råder desuden over dopinghunde, som kan snuse sig frem til pakker og breve, der er værd at åbne.

Et landsdækkende problem

Det er ulovligt at indføre doping i Danmark. Beslaglægger Toldstyrelsen doping, bliver sagerne overleveret til politiet, der tager stilling til den videre efterforskning, herunder hvorvidt der skal rejses en sag.  Toldstyrelsen overdrager dopingsager til politikredse i hele Danmark, hvilket tegner et billede af, at den ulovlige import af doping er et landsdækkende problem.

- Ved fælles hjælp kan vi som myndigheder komme rigtig langt i bekæmpelsen af ulovlig import af doping. Det er vigtigt, at vi sender et signal til dem, der ønsker at smugle doping, om at det i sidste ende kan ende med en fængselsdom, siger Preben Buchholtz. 

Toldstyrelsen har i dag 800 medarbejdere til at sikre smidig handel og effektiv toldkontrol og kontrollerer grænseovergange med kontrolenheder i hele landet, hvoraf Københavns Lufthavn og grænseovergangen i Padborg er de største.

Læs mere om Toldstyrelsens kontrol af doping her.

Kontakt 

Journalister: 72 22 12 00