Gyldig fra

Antallet af ulovlige cigaretter fundet i tolden er mere end fordoblet i 2020

Toldstyrelsen har tilbageholdt over 16 millioner ulovlige cigaretter i 2020, viser en ny opgørelse. Det er mere end en fordobling fra året før.

I 2020 har Toldstyrelsen tilbageholdt over 16 millioner ulovlige cigaretter. Det er en stigning på 167 pct. fra 2019, hvor toldere fandt knap seks millioner cigaretter. Stigningen i cigaretbeslag tegner et billede af, at de kriminelle bagmænd stadig er aktive, selv om store dele af handlen i 2020 har været påvirket af COVID-19-pandemien.

Kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund, siger om stigningen i cigaretbeslag:

- Det forgangne år har vi kunnet konstatere en markant stigning i tilbageholdelser af ulovlige cigaretter. På trods af pandemien har kriminelle bagmænd stadig forsøgt at føre cigaretter ulovligt ind i landet uden at betale told, moms og afgifter. Cigaretterne er ofte produceret uden om reglerne og dermed potentielt endnu mere sundhedsskadelige, end cigaretter i forvejen er.

I 2020 registrerede Toldstyrelsen knap 700 sager på tobaksområdet, der desuden tæller ulovlig indførsel af vandpibetobak, cerutter, cigarer mm. Hvor antallet af sager i 2020 er mindre end i 2019 (godt 1.100 sager), er antallet af tilbageholdte cigaretter tæt på tredoblet. Der er bl.a. registreret sager blandt rejsende i flytrafikken samt to større sager med 1,6 millioner cigaretter, skjult i kabeltromler på Aarhus Havn, og 14 millioner cigaretter i en sættevogn på Esbjerg Havn.

Den samlede mængde tilbageholdte cigaretter skønnes at svare til et unddraget beløb på knap 28 millioner kroner i told, moms og afgifter, hvis cigaretterne skulle indføres lovligt i Danmark.

Yderligere kommentarer 

Journalister kan kontakte Toldstyrelsens pressevagt på 72 22 12 00 eller presse@toldst.dk. 

Toldstyrelsens kontrol

Toldstyrelsen kontrollerer ved alle Danmarks grænser og kontrollerer varer på vej til både private og virksomheder. Når varer udtages til kontrol, sker det som stikprøver eller baseret på en risikovurdering.

Oplysninger fra andre toldmyndigheder og danske myndigheder er med til at danne udgangspunktet for de konkrete risikovurderinger. Scannere og toldhunde indgår i arbejdet med at udvælge og kontrollere varer.