Gyldig fra

Brexit-effekt: Toldere tilbageholder mere doping end før

I 2021 havde Toldstyrelsen rekordmange sager på dopingområdet. Det skyldes blandt andet øget kontrol efter Brexit.

Doping er ulovligt at indføre i Danmark, og i 2021 havde Toldstyrelsen flere dopingsager end nogensinde før. I 2021 registrerede styrelsen 1.010 sager, en stigning på 162 pct. fra 2018.

Blandt årsagerne til den markante stigning er bl.a. en tredobling i sager med doping sendt fra Storbritannien til Danmark. Tredoblingen i sager fra Storbritannien skyldes, at kontrollen er intensiveret efter Brexit og Storbritanniens udtræden af EU 1. januar 2021.

- Vi har historisk set meget doping fra Storbritannien, men efter Brexit, har vi øget kontrollen yderligere, da briterne ikke længere er med i EU. Det har skubbet antallet af dopingsager i vejret. Vi går målrettet efter de bagmænd, der forsøger at indføre doping ulovligt i Danmark, hvilket de rekordmange sager også vidner om, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund.

De 1.010 sager fordeler sig på knap 137.000 piller og ampuller samt 27 kilo råstof til produktion af doping. Generelt finder tolderne doping i privates post og pakker, hvor størstedelen vurderes at være til privat forbrug.

Når Toldstyrelsen tilbageholder doping, bliver det overleveret til politiet, der tager stilling til den videre efterforskning, herunder hvorvidt der skal rejses en sigtelse. Toldstyrelsen overdrager sager til politikredse i hele Danmark, hvilket illustrerer, at den ulovlige import af doping er et landsdækkende problem.

Toldstyrelsen har indgået et samarbejde med Anti Doping Danmark, hvor der løbende drøftes trends og udvikling på området. Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen er ansvarlige myndigheder på dopingområdet.

Læs mere om Toldstyrelsens kontrol af doping her.

Yderligere kommentarer

Journalister kan kontakte Toldstyrelsens pressevagt på 72 22 12 00 eller presse@toldst.dk.

Doping i Toldstyrelsen

Sager i alt:

2020: 707

2021: 1.010

Sager fra Storbritannien:

2020: 135

2021: 426

Toldstyrelsens kontrol

Toldstyrelsen kontrollerer ved alle Danmarks grænser og kontrollerer varer på vej til både private og virksomheder. Når varer udtages til kontrol, sker det som stikprøver eller baseret på en risikovurdering.

Oplysninger fra andre landes toldmyndigheder og danske myndigheder er med til at danne udgangspunktet for de konkrete risikovurderinger. Scannere og toldhunde indgår i arbejdet med at udvælge og kontrollere varer.