Gyldig fra

Brexit: Toldstyrelsen orienterer 30.000 virksomheder om toldreglerne i ny overgangsperiode

Selv om Storbritannien forlader EU d. 31. januar, forbliver told- og momsreglerne uændrede, takket være en overgangsperiode, der løber frem til 31. december 2020.

Fredag den 31. januar forlader Storbritannien EU, og herefter indtræder en overgangsperiode, hvor Storbritannien har til den 31. december 2020 til at lande en aftale med EU på told- og momsområdet. I Toldstyrelsen har man modtaget ind til flere henvendelser fra virksomheder, der har været i tvivl om, hvordan de er stillet efter d. 31. januar 2020.

Derfor sender Toldstyrelsen i samarbejde med Skattestyrelsen torsdag information ud til knap 30.000 virksomheder og understreger, at reglerne for told og moms ikke ændrer sig i overgangsperioden frem til 31. december 2020.

– Til de danske virksomheder, der har været nervøse for skæringsdatoen, kan jeg med ro i stemmen sige, at reglerne for samhandel mellem EU og Storbritannien forbliver uændrede i overgangsperioden. På den front er det business as usual. Det er ingen hemmelighed, at der har været tvivl om konsekvenserne af Brexit, og den tvivl vil vi gerne mane i jorden, så handlen mellem Storbritannien og Danmark fortsat kan foregå smidigt, siger handelsdirektør i Toldstyrelsen Maren Holm Johansen.

Ekstra tid til at blive klar

Hvad der sker efter 1. januar 2021 er fortsat uvist, understreger handelsdirektøren. Lykkes det ikke at indgå en handelsaftale, er Storbritannien pr. 1. januar 2021 at betragte som et tredjeland (land uden for EU), hvilket betyder, at varer til og fra Storbritannien som udgangspunkt vil blive pålagt told og moms.

Som dansk virksomhed vil Storbritanniens nye status som tredjeland medføre øgede krav om dokumenter og registreringer i handlen med briterne. Uden de rigtige tilladelser og dokumenter kan der opstå forsinkelser i handlen på tværs af grænserne, og det kan have negative konsekvenser for danske virksomheder.

– Som situationen er nu, er det stadig et scenarie, at Storbritannien ikke får en handelsaftale inden 1. januar 2021, og det skal vi forberede de danske virksomheder på. Vi er i fuld gang med at opdatere vores vejlednings- og informationsmaterialer med den nye skæringsdato og tilbyder fortsat informationsmøder og webinarer omkring Brexit, siger Maren Holm Johansen og understreger, at overgangsperioden er en oplagt mulighed for virksomheder, der handler med Storbritannien, til at sætte sig grundigt ind i, hvad det vil sige at handle med et tredjeland.

Mere information

På skat.dk/brexit kan du få et overblik over de relevante regler og vejledninger, der er på told-, moms-, afgifts- og skatteområdet for handel med tredjelande.

Har du spørgsmål om handel med Storbritannien efter Brexit, kan du ringe til Toldstyrelsens Brexit-hotline på 7222 1212.

Se, hvornår vi udbyder det næste informationsmøde.

Vi har lavet en FAQ med nogle af de mest stillede spørgsmål vedrørende handel med Storbritannien efter Brexit.

Regeringen har desuden udarbejdet en Brexit-tjekliste som en hjælp til danske virksomheders forberedelser til samhandel med Storbritannien efter Brexit. Tjeklisten kan give et overblik over, hvad din virksomhed særligt bør være opmærksom på handelsmæssigt, og bidrage til at målrette dine forberedelser. Du kan besøge Brexit-tjeklisten på virk.dk

Kontakt 

Journalister: 72 22 12 00 

Borgere: 72 22 12 12