Gyldig fra

Færre ulovlige knive og peberspray taget i tolden

I 2022 tilbageholdte Toldstyrelsen 3.100 ulovlige våben. Det er over 10.000 færre våben end i 2020.

I 2022 har tolderne taget 3.100 våben i kontrollen. Det er våben som fx knive, kastestjerner, knojern og peberspray, som tolderne tilbageholder. I 2020 fandt tolderne ca. 14.000 våben. Selv om antallet af våben er faldet markant de seneste år, er våben stadig et højtprioriteret område ifølge kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund.

- Det glæder mig, at vi ser færre og færre våben som fx knive, knojern og peberspray. Med det sagt har vi stadig fundet over 3.000 våben, så der er stadig et arbejde med at forhindre den her type sager, siger Michael Lund.

Størstedelen af våbnene bliver fundet i postpakker bestilt fra udenlandske hjemmesider. Der er typisk tale om mindre breve og pakker med våben bestilt af privatpersoner.

Foto: Toldstyrelsen

Fra 2015 til 2020 steg antallet af tilbageholdte våben i toldkontrollen markant, og Toldstyrelsen vurderer, at stigningen bl.a. skyldtes et manglende kendskab til våbenlovgivningen, særligt blandt unge, der i perioden bestilte bl.a. knive kendt fra computerspil. Derfor oplyste Toldstyrelsen sammen med politiet om reglerne i en række kommunikationsindsatser, hvilket kan være medvirkende til faldet. 

- Det præventive arbejde har båret frugt, men det betyder ikke, at vi skal hvile på laurbærrene. Våbenområdet er i konstant udvikling, og derfor har vi et tæt samarbejde med relevante myndigheder herunder politiet og andre internationale samarbejdspartnere, siger Michael Lund.

Toldstyrelsen har løbende fokus på våbenområdet i form af en række kontrolaktioner målrettet ulovlig indførsel af forskellige former for våben. Når pakker med våben, som formodes at være ulovlige, bliver tilbageholdt af Toldstyrelsen, bliver sagen overdraget til politiet, som står for den videre efterforskning.

Læs mere i publikationen: Toldstyrelsen finder færre våben end tidligere.

Yderligere kommentarer

Journalister kan kontakte Toldstyrelsens pressevagt på 72 22 12 00 eller [email protected].

Toldstyrelsens kontrol

Toldstyrelsen kontrollerer ved alle Danmarks grænser og kontrollerer varer på vej til både private og virksomheder. Når varer udtages til kontrol, sker det som stikprøver eller baseret på en risikovurdering.

Oplysninger fra andre landes toldmyndigheder og danske myndigheder er med til at danne udgangspunktet for de konkrete risikovurderinger. Scannere og toldhunde indgår i arbejdet med at udvælge og kontrollere varer.