Gå til sidens indhold

Fire spørgsmål til direktør Charlotte Møller

Læs interview med Charlotte Møller og bliv klogere på, hvad der kendetegner den nye Toldstyrelse og hvilken indflydelse den nye Toldstyrelse har på din dagligdag.

Hvad kendetegner den nye Toldstyrelse?

Der er mange ting, jeg kunne fremhæve. Hvis jeg kun skal nævne én, så er det den fantastiske kultur. Alle har hver især en udtalt stolthed for deres faglige arbejde og for at være en del af noget større, hvor vi sammen arbejder for at sikre vores velfærdssamfund.

Alle tager ansvar for sagerne og for hinanden og har blikket fast rettet mod omverdenen - og så optræder vi respektfuldt overfor hinanden, overfor kunder og overfor samarbejdspartnere.

Selvom SKAT har været igennem en hård periode, er den toldånd intakt, og det er en gave. Det giver et enestående stærkt fundament for opbygningen af Toldstyrelsen og de udfordringer, vi står overfor i form af sikker drift samtidig med geografiske flytninger, nye it-systemer og gennemførelsen af EU's toldkodeks.

Toldstyrelsens direktør Charlotte Møller

Hvordan er det for medarbejderne at gå fra centraliseret til egen styrelse?

Der er som nævnt en helt særlig ånd i netop tolden, og der er meget stor velvilje og ønske om at blive en selvstændig styrelse.

Vi kommer fra at være et underområde i SKAT, og har været vant til at få løst en række opgaver af nogle meget specialiserede enheder udenfor Toldstyrelsen. Så vi skal have nye medarbejdere og finde et passende niveau for løsningen af de opgaver, som vi overtager samtidig med, at vi skal køre sikker drift med høj faglig kvalitet. Det er mange store udfordringer, som jeg synes, at vi er rigtig godt rustet til i kraft af den solide kultur.

Opbygning af en ny styrelse kræver meget af de eksisterende medarbejdere, der både skal sørge for at sikre den daglige drift, opleve organisatoriske ændringer og stå for oplæring af de mange nye kolleger. Medarbejdere splittes fra andre gode kolleger og ser opgaver og geografiske lokationer ændrer sig. Det oplever jeg generelt, at medarbejderne håndterer rigtig flot.

Hvilken indflydelse har den nye Toldstyrelse på borgernes og virksomhedernes dagligdag? 

Virksomhederne og borgerne vil opleve, at de får en styrelse, der alene er dedikeret til toldopgaverne. Det skulle gerne betyde kortere sagsgange og give mulighed for en endnu højere faglighed. Kunderne vil også få mulighed for større involvering i arbejdsgangene omkring told, bl.a. i forbindelse med implementeringen af EU's nye toldregler, som indebærer, at it-systemerne på toldområdet skal udskiftes over de kommende år.

Toldstyrelsen får et kundekontor, som har til opgave at have en tæt kontakt til både borgere og virksomheder, og at bistå alle toldenhederne med kundeopgaverne. Formålet er at være en mere nærværende myndighed, så virksomheder og borgere ikke er i tvivl om, at de har fat i de rette toldspecialister og kan have tillid til hjælpen.

Med kundekontoret involverer vi vores kunder, så vi kan optimere hurtigheden i sagsbehandlingerne. Vi har altid haft god kvalitet i toldafregninger, godtgørelse og bevillinger, men det skulle gerne være hurtigheden, som virksomhederne og borgerne kommer til at mærke som noget af det første.

Har du et budskab til både nye og gamle medarbejdere i Toldstyrelsen

Keep up the good work. Vi har en god og sikker drift. Den skal vi have med os ind i den nye Toldstyrelse. Den særlige toldånd skal stadig vokse i opbygningen af vores egen stabsfunktion og on-boardingen af de mange nye medarbejdere.

Jeg håber, at alle fortsat vil bidrage til dette - og at alle vil fortælle de gode historier, dele sine oplevelser og faglighed med en kollega i kantinen og gøre sit for, at vi bliver en integreret velfungerende organisation med et solidt kendskab til hinanden og vores kerneopgaver.

Til vores mange nye medarbejdere skal budskabet lyde: Tag endelig initiativ og vær nysgerrig overfor de mange kolleger med mange års erfaring fra tolden. Jeg vil gøre mit til, at vi når i mål med vores mange opgaver - og jeg glæder mig hver dag over at være med på vejen mod Toldstyrelsen.