Gyldig fra

Fokus på pakker fra Kina

Fire særlige kontroller af kinesiske pakker skal give ny viden om omfanget af fejl og ulovlige varer.

Toldstyrelsen har i juni, august, oktober og i december gennemført en række særlige kontroller af pakker fra Kina. Den fjerde og sidste finder sted 3. – 5. december. Kontrollerne fokuserer på private pakker sendt fra Kina til danske forbrugere, og finder sted i det internationale postcenter tæt ved Københavns Lufthavn.

Formålet med kontrollerne er at få opdateret viden om omfanget af ulovlige varer og fejl i angivelser af værdi i pakker fra Kina. Resultaterne af aktionerne vil efterfølgende blive analyseret og sammenlignet med de normale fund i toldkontrollen, kommende lignende aktioner i forhold til andre lande, og danne grundlag for hvordan Toldstyrelsen vil prioritere vejledningen og kontrolindsatsen i relation til privates e-handel fra lande uden for EU. 

Målet er at tjekke 1.800 pakker fra Kina

Tre kontroller foregår over tre dage, og målet er at tjekke ca. 1.800 tilfældigt udvalgte pakker. En enkelt af aktionerne foregik over to dage, og her indgik 700 pakker. Alle pakker bliver åbnet og gennemgået for fejl i angivelsen af værdi og undersøgt for ulovlige varer. De varer, hvor det er tilfældet, bliver sendt videre til PostNord og de myndigheder, som Toldstyrelsen samarbejder med og er grænsemyndighed for, til videre behandling og afgørelse.

Efter kontrollerne bliver tallene bearbejdet og analyseret, før der kan konkluderes endeligt. Resultaterne præsenteres i starten af 2019 for de politiske partier i aftalekredsen bag ”Et nyt skattevæsen”.

Fakta

  • Hver dag modtages der omkring 45.000 pakker fra Kina (kilde: PostNord)
  • De særlige kontroller gennemføres fra juni til december 2018
  • Der bliver åbnet og kontrolleret ca. 1.800 pakker ved tre kontroller. En enkelt aktion foregik over to dage, og her indgik 700 pakker
  • Pakkerne er blevet udvalgt tilfældigt
  • Resultaterne forventes færdige i starten af 2019

Susan Kastrup og Mette Helmundt med skatteminister Karsten Lauritzen under aktionen

Susan Kastrup og Mette Helmundt fra Toldstyrelsen med skatteminister Karsten Lauritzen under Kina-aktionen.