Gyldig fra

Halvanden måned til nytår: Toldere har standset et halvt ton ulovligt fyrværkeri

Halvanden måned før nytårsaften har Toldstyrelsen allerede tilbageholdt 528 kilo ulovligt fyrværkeri. Vent med at købe fyrværkeri til de godkendte salgssteder åbner, lyder Toldstyrelsens opfordring.

Med halvanden måned til nytårsaften oplever tolderne store mængder ulovligt fyrværkeri forsøgt smuglet ind over grænsen. En foreløbig opgørelse, som Toldstyrelsen har lavet, viser, at tolderne har tilbageholdt 528 kilo fyrværkeri i årets første tre kvartaler. Det er særligt i pakker hos post- og kurervirksomheder, hvoraf en stor del er sendt fra Østeuropa, at tolderne finder alt fra kanonslag, batterier og diverse knaldfyrværkeri til røggranater, romerlys og nødraketter.

- Vi finder traditionelt mere ulovligt fyrværkeri frem mod nytår, men mængderne er vokset de seneste par år. Ved at købe ulovligt fyrværkeri sætter man sit eget og andre menneskers helbred i fare, fordi fyrværkeriet kan være produceret uden hensyn til almindelige regler for produktsikkerhed, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund, der i stedet opfordrer til, at man venter, indtil de godkendte salgssteder åbner i december.

I perioden 2018 til 2021 har Toldstyrelsen registreret mere end en tredobling i mængden af tilbageholdt fyrværkeri fra 321 kilo til 1.134 kilo. Stigningen skyldes bl.a. øget opmærksomhed og kontrol fra Toldstyrelsens side, samt at flere benytter fyrværkeri året rundt. Toldstyrelsen samarbejder med politiet og Sikkerhedsstyrelsen om at gøre opmærksom på reglerne for køb og salg af fyrværkeri.

Ulovligt fyrværkeri

Fotos: Toldstyrelsen

Som privatperson er det ulovligt at indføre fyrværkeri til Danmark. Det gælder både fyrværkeri, der købes i udlandet og tages med hjem, og fyrværkeri købt på en udenlandsk hjemmeside. Det gælder også, selvom fyrværkeriet er mærket med det europæiske CE-mærke, der angiver, at produktet overholder EU-lovgivningen. Når Toldstyrelsen tilbageholder ulovligt fyrværkeri og overdrager det til politiet, kan sagerne ende med bødestraf til køberen.

I Danmark starter fyrværkerisalget 15. december og løber til og med 31. december. Man må kun affyre fyrværkeri fra 27. december til og med 1. januar. Læs mere om indførsel og nethandel af fyrværkeri.

Læs mere om Toldstyrelsens kontrol af fyrværkeri her.

Yderligere kommentarer

Journalister kan kontakte Toldstyrelsens pressevagt på 72 22 12 00 eller presse@toldst.dk.

Toldstyrelsens kontrol

Toldstyrelsen kontrollerer ved alle Danmarks grænser og kontrollerer varer på vej til både private og virksomheder. Når varer udtages til kontrol, sker det som stikprøver eller baseret på en risikovurdering.

Oplysninger modtaget fra andre landes toldmyndigheder og andre danske myndigheder indgår i de konkrete risikovurderinger. Scannere og toldhunde indgår i arbejdet med at udvælge og kontrollere varer.