Gyldig fra

Mand stoppet med knap en million i kontanter

Toldstyrelsen har tilbageholdt en mand med knap en million kroner i kontanter i Københavns Lufthavn. Sagen er nu overgivet til politiet.

Den 28. april blev en rejsende fra Mellemøsten udtaget til stikprøvekontrol af toldere i Københavns Lufthavn. I den rejsendes bagage, jakke og skuldertaske fandt tolderne kontanter i forskellige valuta herunder euro og dollars til en samlet værdi af 992.998 danske kroner.

Den rejsende oplyste, at dennes families hus var blevet solgt, og at pengene kom derfra, men da den rejsende ikke kunne fremvise dokumentation for den påstand og ikke havde deklareret pengene, tilbageholdt tolderne knap 240.000 danske kroner i bøde.

- I denne sag er der tale om årvågne toldere, der har fattet mistanke til en rejsende, som så viste sig at være berettiget. Er man som rejsende i tvivl om reglerne for, hvor mange penge man må medbringe, kan man læse mere om reglerne på rejseregler.dk, siger Mette Helmundt, funktionsleder i Toldstyrelsens kontrolenhed i Københavns Lufthavn.

Når Toldstyrelsen tilbageholder rejsende med kontanter eller andre likvide midler, er det altid på en konkret mistanke. I sager med store pengebeløb, som den rejsende ikke ønsker, at myndighederne skal kende til, vækker det en mistanke om kriminel aktivitet. Toldernes årvågenhed er på den måde en vigtig stopklods i de kriminelle pengestrømme. I 2019 og 2020 har toldere tilbageholdt valuta svarende til over 22 millioner kroner, hvor kontanterne ikke var deklareret over for Toldstyrelsen.

Sagen er nu overgivet til Københavns Politi.

Foto: Toldstyrelsen

Læs mere om reglerne

Rejser du ind i eller ud af Danmark med kontanter eller andre likvide midler, der svarer til en værdi af 10.000 euro (ca. 75.000 kr.) eller mere, skal du angive beløbet til Toldstyrelsen. Det gælder uanset typen af valuta, og uanset om de likvide midler er kontanter, ihændehaverpapirer som fx rejsechecks og checks eller visse former for guld.

Læs mere på rejseregler.dk

Toldstyrelsens kontrol

Toldstyrelsen kontrollerer varer til både private og virksomheder ved alle Danmarks grænser. Kontrollen sker som stikprøver eller baseret på risikovurderinger. Oplysninger fra andre toldmyndigheder og danske myndigheder er med til at danne udgangspunktet for de konkrete risikovurderinger. Scannere og toldhunde indgår i arbejdet med at udvælge og kontrollere varer.