Gyldig fra

Manglende Brexit-forberedelser kan koste dyrt

Udfaldet af dagens afstemning i det britiske parlament kan få stor betydning for danske virksomheder. Uden tilstrækkelige forberedelser kan et no-deal Brexit betyde forsinkelser og besvær for erhvervslivet. Derfor kontakter Toldstyrelsen 30.000 virksomheder direkte.

Danske virksomheder, der handler med Storbritannien, vil den 30. marts vågne op til en lang række ændrede forhold, hvis ikke briterne indgår en aftale med EU. Derfor sender Toldstyrelsen i samarbejde med Skattestyrelsen informationsmateriale direkte ud til 30.000 danske virksomheder med besked om, hvordan virksomheder bedst muligt forbereder sig til et evt. no-deal Brexit.

Ifølge handelsdirektør Maren Holm Johansen er Toldstyrelsen i øjeblikket især fokuseret på de danske virksomheder, der ikke er vant til at handle med lande uden for EU.

– Der kan fortsat være rigtig mange virksomheder, der ikke er klar over, at der er krav til import og eksport, de skal have styr på, så de fortsat kan handle med Storbritannien efter no-deal Brexit, forklarer hun.

Uden en udskydelse træder Storbritannien ud af EU den 29. marts. Hvis ikke der indgås en aftale mellem EU og Storbritannien betyder det, at landet bliver betragtet som et tredjeland helt på linje med andre lande uden for EU. Konkret vil briternes nye status medføre øgede krav om dokumenter og registreringer til de danske virksomheder ved handel med Storbritannien. Uden de rigtige tilladelser og dokumenter kan der opstå forsinkelser i handlen på tværs af grænserne, og det kan have negative konsekvenser for virksomhederne.

Toldstyrelsen kontakter 30.000 virksomheder

Toldstyrelsen har siden efteråret afholdt informationsmøder, øget den digitale kommunikation og etableret en Brexit-hotline, men redskaberne er ikke brugt i så stort et omfang, som man havde håbet.

- Der er ikke lang tid til den 29. marts, og derfor kan jeg kun opfordre alle virksomheder, der handler med Storbritannien, til at sætte sig grundigt ind i, hvad det vil sige at handle med et tredjeland. Vi øger i dag informationsindsatsen og sender yderligere informationsmateriale direkte ud til virksomheder, der handler med Storbritannien, fortæller Maren Holm Johansen.

Hent folderen "Handel med Storbritannien efter Brexit" (pdf)

Hun opfordrer til, at man orienterer sig i materialet, der beskriver, hvad no-deal Brexit betyder for en virksomheds told-, skatte- og momsforhold, og kontakter Toldstyrelsen, hvis man har brug for vejledning. I alt modtager ca. 30.000 danske virksomheder, der handler med Storbritannien og har registreret sig med en mailadresse i TastSelv Erhverv, informationsmaterialet. På Toldstyrelsens hjemmeside er materialet også tilgængeligt sammen med en lang række andre vejledningstilbud om reglerne for handel med tredjelande og no-deal Brexit.

FAKTA

Anbefaling til virksomheder, der ikke før har handlet med tredjelande

Toldstyrelsen anbefaler at registrere virksomheden som importør og/eller eksportør. I modsætning til handel med andre EU-lande kræver handel med tredjelande, at virksomheden er registreret på virk.dk som importør/eksportør.

Ellers kan toldbehandlinger og en lang række andre procedurer ikke gennemføres, og virksomhedens varer kan ikke frigives. Der kan være sagsbehandlingstid forbundet med registreringen, og det er derfor vigtigt at registrere virksomheden i så god tid som muligt inden 29. marts 2019.

Hold dig orienteret på skat.dk/brexit, hvor der er opdateret information om told-, skatte- og momsreglerne ved handel med Storbritannien.

Hold dig orienteret om den politiske udvikling på um.dk.

Kontakt

Journalister: 72 22 12 00.
Brexit-hotline for virksomheder: 72 22 12 12.