Gyldig fra

Ny frihandelsaftale giver danske virksomheder toldfordele i handlen med Singapore

Toldstyrelsen står klar til at hjælpe danske virksomheder, der gerne vil anvende toldfordelene i den nye frihandelsaftale med Singapore.

Den 21. november 2019 trådte en ny frihandelsaftale med Singapore i kraft. Frem over får danske virksomheder, der handler med Singapore, endnu bedre adgang til at importere og eksportere varer og serviceydelser til og fra Singapore. For danske virksomheder, der eksporterer til Singapore, betyder aftalen samtidig, at den nultold, der i forvejen ydes på langt størstedelen af produkter fra EU, bliver fastholdt permanent.

Den nye aftale giver med andre ord danske virksomheder en mulighed for at opnå toldmæssige fordele, fortæller handelsdirektør i Toldstyrelsen, Maren Holm Johansen.

- I Toldstyrelsen har vi rig erfaring med at hjælpe virksomhederne til at opfylde kravene i frihandelsaftaler. Så står man som virksomhed og ønsker hjælp til, hvilke krav man skal opfylde for at kunne anvende frihandelsaftalen med Singapore, er vi klar med en hjælpende hånd, siger Maren Holm Johansen.

Illustration der viser hvordan man undsgår toldafgifter på varer til og fra Singapore - 4 steps

Klar med vejledning

- Det er vigtigt, at man som virksomhed er opmærksom på de fire betingelser, og vi bistår som sagt gerne med vejledning, hvis man er i tvivl, siger Maren Holm Johansen.

Er man som virksomhed i tvivl om, hvorvidt ens varer er omfattet af Singapore-aftalen, eller har man yderligere spørgsmål til hvordan man kan leve op til oprindelseskravene, kan Toldstyrelsen kontaktes på telefon 72 22 12 12 samt på Toldstyrelsens hjemmeside, hvor man også kan læse mere om reglerne for præferenceoprindelse.

Med Singapore-aftalen har EU nu handelsaftaler med i alt 69 markeder uden for EU.

For andre aspekter af den nye aftale henviser Toldstyrelsen til Udenrigsministeriets informationsside om frihandelsaftalen.

Kontakt 

Journalister: 72 22 12 00 

Borgere: 72 22 12 12