Gyldig fra

Nyt it-system til toldkontrol er sendt i udbud

Frem mod udgangen af 2025 skal Danmark udskifte en række it-systemer på toldområdet for at leve op til EU-krav. Systemet, der skal håndtere en del af Toldstyrelsens kontrol af varer, er nu sendt i udbud.

De it-systemer, der ligger bag de danske toldprocesser for handel og kontrol, skal udskiftes som en følge af nye EU-regler. Udskiftningen foregår frem til udgangen af 2025, og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har netop offentliggjort det næste udbud. Udbuddet omfatter et nyt system til at kontrollere og risikovurdere de varer, der kommer ind i EU.

Det nye it-system bliver en del af en række it-systemer, der tilsammen sikrer, at der betales den korrekte told, og at mulighederne for snyd og illegale varer reduceres. Det er lovgivning fra EU i den såkaldte "EU-toldkodeks" (EUTK), der sætter rammerne for systemerne, ligesom den overordnede tidsplan også fastlægges i Bruxelles. I september blev det første udbud om en ny platform for angivelse offentliggjort.

Ifølge Charlotte Møller, direktør i Toldstyrelsen og formand for styregruppen med ansvaret for de nye toldsystemer, er det en kompleks opgave, der er i gang.

- Nu tager vi hul på det andet udbud, og jeg ser frem til leverandørernes tilbud i den videre proces. Tidsplanen er lagt i EU, og den arbejder vi målrettet efter sammen med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Jeg forventer, at der vil komme justeringer undervejs i projektet, og derfor er vi også løbende i dialog med erhvervslivet, siger Charlotte Møller.

Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen arbejder tæt sammen om udbuddet og om implementering af EUTK i det hele taget. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udvikler de it-systemer til toldområdet, som Toldstyrelsen skal bruge for at leve op til forordningen.

Den videre proces

Når fristen for, at leverandører kan anmode om at deltage i udbuddet, er udløbet, bliver anmodningerne gennemgået og evalueret. Herefter udvælges et antal leverandører, der går videre til den egentlige tilbudsrunde. Udbuddet forventes at være afsluttet i løbet af andet halvår 2020.

Kontakt

Journalister: 72 22 12 00