Gyldig fra

Skatteforvaltningen indgår kontrakt om it-system til toldkontrol

De it-systemer, der understøtter Toldstyrelsens arbejde, er under udskiftning. Skatteforvaltningen har indgået kontrakt med IBM Danmark om udvikling af den sidste del af nye systemer til toldkontrol.

For at leve op til implementeringen af EU’s toldkodeks er de danske toldsystemer i færd med at blive udskiftet. Der er allerede fundet leverandører til flere af de største systemer, og den 11. januar 2021 blev der indgået kontrakt om udvikling af den sidste del af de kommende systemer til toldkontrol. Skatteforvaltningen har indgået kontrakt med med IBM Danmark og underleverandørerne Intrasoft International, IBM i Storbritannien og IBM i Holland.

I forbindelse med kontrakten er der lagt vægt på at finde den mest kvalificerede udbyder til opgaven med det mest fordelagtige tilbud, baseret på bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Det nye it-system Automatiseret Risiko, Profil- og Analysesystem, ARPA, udgør analysemotoren i de kommende systemer til toldkontrol.

- Når varer bliver udtaget til toldkontrol, sker det bl.a. på baggrund af erfaringer fra tidligere kontroller og efterretninger fra andre myndigheder, og ARPA vil blive digitalt hjemsted for den type data. ARPA er et stort løft i digitaliseringen af data på toldområdet, og systemet styrker dermed den datadrevne kontrol i forhold til i dag, siger Toldstyrelsens direktør, Charlotte Møller. Hun påpeger desuden, at de nye systemer er centrale i at imødekomme tidligere kritik fra Rigsrevisionen.

Systemet afløser den nuværende analysemotor toldsystemet RAS. Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der har ansvaret for udvikling og drift af it- og datasystemer i Skatteforvaltningen, har arbejdet tæt sammen om udbuddet og vil fortsætte det tætte samarbejde om at udvikle og implementere de nye toldsystemer.

- Med den sidste leverandør af kontrolsystemerne på plads har vi nået en vigtig milepæl i udviklingen af de it-systemer, der skal understøtte toldkontrollen i Danmark fremover. Vi fortsætter nu dialogen med den nye leverandør for at få dem klædt godt på til opgaven, siger Niels Gotfredsen, direktør i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Den samlede udskiftning af toldsystemerne forventes at være afsluttet ved udgangen af 2025. Kontraktindgåelsen afslutter det andet og sidste udbud på de systemer, der udvikles til toldkontrol. Det indgår i en række af udbud på it-systemer, som Danmark skal udskifte på toldområdet for at leve op til øgede og mere ensartede datakrav i EU’s toldkodeks. Ikke alle nye it-systemer udvikles i Danmark. Nogle it-systemer udvikles i EU-regi og tilpasses danske forhold eller integreres med de danske it-systemer.

Kontakt

Journalister: 72 22 12 00