Gyldig fra

Skatteforvaltningen indgår kontrakt om nyt importsystem og toldangivelsesplatform

De danske toldsystemer skal udskiftes efter krav fra EU og for at styrke toldbehandlingen i EU. Konsortiet Netcompany-Intrasoft er blevet tildelt kontrakten som leverandør af det kommende importsystem.

Alle EU-lande skal leve op til en ny forordning på toldområdet. Formålet er at ensarte og øge kvaliteten af toldbehandling og toldkontrol i EU. Det kræver, at alle lande i EU udveksler data på samme måde. I Danmark betyder det, at hovedparten af de danske it-systemer for told skal udskiftes.

Efter gennemførelsen af et EU-udbud er konsortiet Netcompany-Intrasoft blevet tildelt kontrakten på leveringen af systemet til toldangivelser og import af varer til Danmark, det såkaldte DMS Import. I forbindelse med kontrakttildelingen er der bl.a. lagt vægt på at finde en leverandør, der har erfaring fra leverancer af systemer til andre toldmyndigheder. Kontraktens værdi er på et trecifret millionbeløb og forventes at løbe over ti år.

- Udskiftningen af toldsystemerne bl.a. til angivelse og import vil betyde ændringer for de danske virksomheder, som hver dag bruger vores eksisterende løsninger til at få varer ud og ind af landet. Derfor fortsætter vi nu dialogen med virksomhederne om deres behov og de rammer, som vi udvikler systemerne inden for, så det sikres, at de danske toldprocedurer er smidige og effektive, siger Charlotte Møller, der er direktør i Toldstyrelsen.

De nye toldsystemer bliver udviklet ud fra EU’s aktuelle tidsplaner, og i løbet af kort tid vil de datasæt, som leverandøren arbejder med, blive delt med erhvervslivet. På en række møder vil erhvervslivet desuden få mulighed for at få mere tekniske orienteringer om specifikationerne bag det nye system.

Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der har ansvaret for drift og udvikling af it- og datasystemer i skatteforvaltningen, har arbejdet tæt sammen om udbuddet og om implementering af de nye toldsystemer.

- Udviklingen af det nye importsystem er en væsentlig del af udskiftningen af de nuværende meget gamle toldsystemer, hvoraf nogle er op til 25 år gamle. Det er samtidig et væsentligt bidrag til opgaven med at forny skatteforvaltningens samlede aldrende systemlandskab. Det bliver en særdeles udfordrende, men også fagligt spændende opgave at udvikle det kommende system, der skal sikre en smidig import for virksomhederne og leve op til kravene fra EU. Det ser vi frem til at gøre i et tæt samarbejde med Netcompany-Intrasoft, siger Andreas Berggreen, direktør i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Den endelige kontraktindgåelse med leverandøren forventes at være afsluttet i starten af juli.

Den samlede udskiftning af toldsystemerne forventes at være afsluttet ved udgangen af 2025. Kontrakttildelingen og den efterfølgende kontraktindgåelse afslutter det første i en række af udbud på it-systemer, som Danmark skal udskifte på toldområdet for at leve op til øgede og mere ensartede datakrav i EU’s toldkodeks. Ikke alle nye it-systemer udvikles i Danmark. Nogle it-systemer udvikles i EU-regi og tilpasses danske forhold.

Kontakt

Journalister: 72 22 12 00