Gyldig fra

Skatteforvaltningen indgår kontrakt om nyt toldkontrolsystem

De danske toldsystemer er under udskiftning efter krav fra EU. Skatteforvaltningen har indgået kontrakt med European Dynamics Consortium om udviklingen af et nyt it-system til toldkontrol.

Toldbehandlingen og toldkontrollen skal ensartes på tværs af EU, og det kræver, at hovedparten af de danske it-systemer på toldområdet skal udskiftes. Efter gennemførelsen af et EU-udbud har Skatteforvaltningen indgået kontrakt med et konsortium bestående af to European Dynamics-selskaber og Hellenic Telecommunications Organization om leveringen af et toldkontrolsystem til Toldstyrelsen. Konsortiet har to underleverandører, BDO og DXC Technology.

I forbindelse med kontraktindgåelsen er der bl.a. lagt vægt på, at der tilbydes en standardløsning af høj kvalitet. Endvidere er der lagt vægt på effektiviteten i implementeringen af hensyn til den stramme tidsplan. Endelig har prisen spillet en væsentlig rolle. Kontraktens værdi er på et trecifret millionbeløb og forventes at løbe over ti år.

Det nye it-system bliver en del af en række it-systemer, der til sammen vil understøtte, at der afregnes den korrekte told, og at mulighederne for snyd og handel med illegale varer reduceres.

- Når det nye kontrolsystem er på plads, vil det ensarte toldkontrollen og forbedre udvekslingen af kontroldata på tværs af EU og øge digitaliseringen til gavn for bl.a. forbrugernes sikkerhed. Samtidig vil det sammen med en række andre nye systemer skabe det digitale fundament under toldopkrævningen, så der opkræves den korrekte told på varer ind i EU, siger Toldstyrelsens direktør, Charlotte Møller.

Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der har ansvaret for udvikling og drift af it- og datasystemer i Skatteforvaltningen, har arbejdet tæt sammen om udbuddet og implementering af de nye toldsystemer.

- Udskiftningen af it-systemet til toldkontrol går nu ind i en ny fase, og vi rykker fra udbud til udvikling. Det er en stor opgave, som letter arbejdet for dem, der bruger systemerne og understøtter den fremtidige toldkontrol, siger Udviklings- og Forenklingsstyrelsens konstituerede direktør, Niels Gotfredsen.

Den samlede udskiftning af toldsystemerne forventes at være afsluttet ved udgangen af 2025. Kontraktindgåelsen afslutter det andet udbud i en række af udbud på it-systemer, som Danmark skal udskifte på toldområdet for at leve op til øgede og mere ensartede datakrav i EU’s toldkodeks. Ikke alle nye it-systemer udvikles i Danmark. Nogle it-systemer udvikles i EU-regi og tilpasses danske forhold.