Gyldig fra

Tilmeld dig nyhedsbrev: RSS-feed for nyt om told afløses af mailnyhedsbreve

Toldstyrelsen gennemførte i efteråret 2018 en brugerundersøgelse om virksomhedernes behov for information om told, som klart viste, at det nuværende RSS-feed ikke fungerer efter hensigten. Derfor bliver RSS-feedet nu erstattet af mailnyhedsbreve, der udsendes efter interesseområder.

Kun Rettelser til Toldtariffen vil fortsat blive sendt dagligt via feedet, mens de øvrige nyheder om import og eksport kommer på mail. Ønsker du fortsat at modtage nyheder om told, skal du derfor tilmelde dig mailnyhedsbrevet. 

På toldst.dk kan du tilmelde dig nyhedsbrevet inden for de fire interesseområder import, eksport, nyt fra Toldstyrelsen og pressemeddelelser.  
 
Tilmeld dig nyhedsbrevet på toldst.dk

I det ugentlige nyhedsbrev om import og eksport får du også en opsamling på de seneste Rettelser til Toldtariffen. 

Gå til oversigtssiden Nyt om told på toldst.dk.