Gyldig fra

Told på kinesiske varer udgjorde 62 pct. af toldindtægterne i 2020

I 2020 opkrævede Toldstyrelsen 3,1 mia. kr. i told. En ny opgørelse viser, at told på kinesiske varer udgjorde over halvdelen af toldindtægterne.

Når varer kommer til Danmark fra et land uden for EU, skal der betales told. Alt efter hvilken vare, der er tale om, og hvor den kommer fra, opkræver Toldstyrelsen told beregnet ud fra værdi, vægt eller mængde. En ny opgørelse fra Toldstyrelsen viser, at der i 2020 blev opkrævet told for ca. 3,1 mia. kr.

- Jeg hæfter mig ved, at det samlede beløb ligger på niveau med 2019 på trods af de ændringer i verdenshandlen, som corona-pandemien har resulteret i, siger Toldstyrelsens handelsdirektør Peter Bürgel Nielsen.

I lighed med tidligere år udgjorde told på varer fra Kina den største andel af Danmarks toldindtægter i 2020. I alt udgjorde told på kinesiske varer ca. 1,9 mia. kr., hvilket svarer til 62 pct. af den samlede toldindtægt i 2020. Tekstilvarer stod for lidt mere end halvdelen af den opkrævede told på kinesiske varer.

Indtægterne fra toldopkrævningen er med til at finansiere EU’s løbende indsats for at holde farlige og ulovlige varer ude, og samtidig er told et vigtigt handelspolitisk værktøj til at beskytte danske og europæiske virksomheders konkurrenceevne og beskytte dem mod unfair konkurrence.

Danmark er med i EU’s toldunion, hvor toldsatserne er fælles på tværs af medlemsstaterne, og der er ikke told på varer, der handles mellem EU-landene.

Læs mere om Toldstyrelsens indtægter i 2020 her.

Yderligere kommentarer

Journalister kan kontakte Toldstyrelsens pressevagt på 72 22 12 00 eller presse@toldst.dk.