Gyldig fra

Toldere gjorde usædvanligt fund i Københavns Lufthavn

En pakke fra Afrika udtaget til kontrol i Internationalt Postcenter i Københavns Lufthavn viste sig at indeholde to krokodillehoveder. Sagen er overgivet til Miljøstyrelsen.

Toldere ved Toldstyrelsens kontrollokation i Det Internationale Postcenter i Københavns Lufthavn fik sig noget af en overraskelse, da de i midten af oktober åbnede en pakke fra Afrika, der var udtaget til kontrol.

- Da tolderne åbnede pakken, begyndte insekter at kravle ud, og inde i pakken gemte der sig to krokodillehoveder og indtil flere tørrede fiskehoveder. Da krokodillehovederne er omfattet af Washingtonkonventionen (også kaldet CITES), blev de derfor tilbageholdt, siger Michael Lund, kontroldirektør i Toldstyrelsen.

De resterende dele af pakken blev overleveret til modtageren.

– Vi ser med jævne mellemrum forsøg på import af ulovlige dyre- og plantearter, men det er ikke hver dag, vi ser krokodillehoveder. Vores toldere ved grænserne og i postcentrene tilbageholder alle de ulovligt importerede og eksporterede truede dyre- og plantearter, de finder og overdrager dem efterfølgende til Miljøstyrelsen, som er ansvarlig myndighed på området.

Washingtonkonventionen (CITES) kontrollerer handlen med vilde dyr og planter. Kontrollen sker gennem overvågning og regulering af den internationale handel. Målet er kun at tillade en bæredygtig handel. Det vil sige, at man ikke fjerner en større del af bestandene af vilde dyr og planter, end bestandene kan bære.

I praksis betyder det, at det kræver særlige tilladelser at importere visse planter og dyr, levende som døde. I mange tilfælde er handlen af visse arter dog helt forbudt.

- Miljøstyrelsen er ansvarlige for administrationen af CITES-reglerne og påser reglernes overholdelse. Det sker i et tæt samarbejde med Toldstyrelsen. Når tolderne bliver opmærksomme på potentielle overtrædelser af CITES-reglerne, kontakter de os i Miljøstyrelsen. Det er også sket i det konkrete tilfælde, og Miljøstyrelsen undersøger i øjeblikket sagen, siger Cristina Nissen, funktionsleder i Miljøstyrelsen.

Mere end 30.000 dyr og planter er omfattet af CITES, der skal kontrollere handlen med dem. Godt 1.000 arter er så stærkt truede, at al handel er forbudt. For de øvrige dyr og planter skal du have en særlig tilladelse til import og eksport. Reglerne fremgår af CITES.

Er du i tvivl om, hvilke dyr og planter der er truede, kan du læse mere om CITES på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Yderligere kommentarer

Journalister kan kontakte Toldstyrelsens pressevagt på 72 22 12 00 eller presse@toldst.dk.

Toldstyrelsens kontrol

Toldstyrelsen kontrollerer ved alle Danmarks grænser og kontrollerer varer på vej til både private og virksomheder. Når varer udtages til kontrol, sker det som stikprøver eller baseret på en risikovurdering.

Oplysninger fra andre toldmyndigheder og danske myndigheder er med til at danne udgangspunktet for de konkrete risikovurderinger. Scannere og toldhunde indgår i arbejdet med at udvælge og kontrollere varer.

Krokodillehoveder på bord
Foto: Toldstyrelsen