Gyldig fra

Toldere har tilbageholdt over 400 kilo ulovligt fyrværkeri siden årsskiftet

Knap en måned før nytårsaften har Toldstyrelsen allerede tilbageholdt 428 kilo ulovligt fyrværkeri. Vent til de godkendte salgssteder åbner, lyder opfordringen fra Toldstyrelsen.

Med en lille måned til nytårsaften, oplever Toldstyrelsen lige nu store mængder ulovligt fyrværkeri forsøgt smuglet ind over grænsen. En foreløbig opgørelse, som styrelsen har lavet, viser, at tolderne har beslaglagt 428 kilo fyrværkeri i årets første ni måneder. Blandt beslagene er kanonslag, batterier, diverse knaldfyrværkeri, røggranater, romerlys og nødraketter.

Vi ser ofte mange beslag af ulovligt fyrværkeri om efteråret og frem mod nytår. Fyrværkeri må ikke købes i udlandet eller i udenlandske netbutikker med henblik på indførsel til Danmark uden tilladelse fra de danske myndigheder. Køber man ulovligt fyrværkeri, sætter man mange menneskers helbred i fare, også sit eget, fordi fyrværkeriet kan være produceret uden hensyn til almindelige regler for produktsikkerhed, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund, der i stedet opfordrer til, at man venter, indtil de godkendte salgssteder åbner i december.

I 2020 tilbageholdt Toldstyrelsen 604 kilo ulovligt fyrværkeri. Toldstyrelsen samarbejder med politiet og Sikkerhedsstyrelsen om at gøre opmærksom på reglerne for køb og salg af fyrværkeri.

Når tolderne beslaglægger ulovligt fyrværkeri bliver sagerne overdraget til politiet, og sagerne kan resultere i bødestraf. Som forbruger er det ulovligt at indføre fyrværkeri til Danmark. I Danmark starter fyrværkerisalget 15. december og løber til og med 31. december. Man må kun affyre fyrværkeri fra 27. december til og med 1. januar. Læs mere om indførsel og nethandel af fyrværkeri og på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Toldstyrelsen tilbageholder mere fyrværkeri end tidligere. Læs mere om Toldstyrelsens kontrol. 

Toldstyrelsens kontrol

Toldstyrelsen kontrollerer ved alle Danmarks grænser og kontrollerer varer på vej til både private og virksomheder. Når varer udtages til kontrol, sker det som stikprøver eller baseret på en risikovurdering.

 

Oplysninger fra andre toldmyndigheder og danske myndigheder er med til at danne udgangspunktet for de konkrete risikovurderinger. Scannere og toldhunde indgår i arbejdet med at udvælge og kontrollere varer.

Foto af beslaglæggelse
Ulovligt fyrværkeri tilbageholdt i slutningen af november 2021. Foto: Toldstyrelsen
Foto af beslaglæggelse
Ulovligt fyrværkeri tilbageholdt i slutningen af november 2021. Foto: Toldstyrelsen