Gyldig fra

Toldere har tilbageholdt over et halvt ton narkotika i første halvdel af 2022

En ny opgørelse viser, at Toldstyrelsen har tilbageholdt store mængder kokain, hash og amfetamin i første halvår af 2022.

I første halvår af 2022 har Toldstyrelsen tilbageholdt mere end 600 kilo narkotika på grænsen. Tolderne har bl.a. tilbageholdt i alt 41 kilo kokain, 103 kilo hash og 16 kilo amfetamin. Khat tegner sig for størstedelen på 373 kilo. 

Blandt sagerne i første halvdel af 2022 er en opsigtsvækkende sag fra februar, hvor toldere fandt 19 liter flydende kokain i vinflasker i Københavns Lufthavn, og måneden efter samme sted et halvt kilo hash forsøgt gemt i en frossen flæskesteg.

- Vi ser ofte meget kreative måder at forsøge at smugle narkotika over grænsen. Derfor har vi toldere placeret i hele landet, der kontrollerer med hjælp fra hunde, scannere og konkrete risikovurderinger, siger kontroldirektør Michael Lund.

Hash fundet i flæskesteg i marts 2022. Foto: Toldstyrelsen

I 2021 tilbageholdt Toldstyrelsen godt 740 kilo narkotika. Toldstyrelsen finder narkotika i både flydende og fast form hos rejsende i lufthavne, i containere på havne og i pakker og breve. Siden 2018 er antallet af narkotikasager steget primært på grund af en stigning i pakker og breve hos post- og kurervirksomheder, hvor tolderne oftere end før finder narkotika i mindre mængder. De mange sager med små mængder narkotika forklarer, hvorfor Toldstyrelsen har tilbageholdt mindre narkotika, mens antallet af sager er steget fra knap 1.800 sager i 2018 til knap 3.000 sager i 2021.

Toldstyrelsen samarbejder med politiet i kontrollen af forskellige former for narkotika for at begrænse ulovlig indførsel og handel i Danmark. Sagerne bliver overdraget til politiet, der som ansvarlig myndighed står for den videre efterforskning. 

Læs mere om Toldstyrelsens kontrol af narkotika i 2021 her.

Yderligere kommentarer

Journalister kan kontakte Toldstyrelsens pressevagt på 72 22 12 00 eller presse@toldst.dk.

Toldstyrelsens kontrol

Toldstyrelsen kontrollerer ved alle Danmarks grænser varer på vej til både private og virksomheder. Når varer udtages til kontrol, sker det som stikprøver eller baseret på en risikovurdering.

Oplysninger fra andre landes toldmyndigheder og danske myndigheder er med til at danne udgangspunktet for de konkrete risikovurderinger. Scannere og toldhunde indgår i arbejdet med at udvælge og kontrollere varer.