Gyldig fra

Toldere ser markant færre ulovlige våben

En ny opgørelse viser, at Toldstyrelsen har haft godt 1.000 våbensager i første halvår af 2022. Det er markant færre sager end tidligere, og det glæder styrelsens kontroldirektør.

I første halvår af 2022 har Toldstyrelsen stoppet godt 1.000 forsøg på at ulovlig indførsel af våben i Danmark. Det er våben som fx knive, kastestjerner, knojern og peberspray, som tolderne tilbageholder. Sidste år registrerede Toldstyrelsen knap 4.000 våbensager, et markant fald fra 2018, hvor der blev registreret godt 9.000 sager. Selv om antallet af våbensager er faldet, understreger kontroldirektør Michael Lund, at våben stadig er et højtprioriteret område.

- Det er godt, at antallet af våbensager falder, men de godt 1.000 sager i første halvdel af 2022 illustrerer, at der stadig er mange, der køber våben uden at kende til reglerne, så det præventive budskab tåler bestemt en gentagelse, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund.

Størstedelen af våbnene bliver fundet i postpakker bestilt fra udenlandske hjemmesider, herunder særligt fra kinesiske handelsplatforme. Der er typisk tale om mindre breve og pakker med våben bestilt af privatpersoner.

Foto: Toldstyrelsen

Nye regler på området

I årene 2015 til 2019 oplevede Toldstyrelsen en markant stigning i våbensager, der kulminerede i 2019 med knap 14.000 tilbageholdte våben fordelt på godt 9.000 sager. Siden er både antallet af sager og våben faldet markant. Nedgangen skal ses i lyset af, at Toldstyrelsen sammen med politiet har lavet en række oplysningsindsatser om reglerne på våbenområdet.

– Vi har gennem flere år set en bekymrende strøm af våben i vores kontroller. Våbnene er primært bestilt fra kinesiske handelsplatforme. At vi nu oplever et markant fald i sagerne skyldes bl.a. et større oplysningsarbejde sammen med politiet samt en række nye regler på toldområdet, siger Michael Lund.

1. juli 2021 blev der indført nye regler for told og moms på postpakker og breve fra lande uden for EU. Regelændringen har medført en generel nedgang i antallet pakker og breve afsendt fra lande uden for EU til Danmark, hvilket også formodes at have påvirket faldet i våbensager.

Læs mere om Toldstyrelsens kontrol af våben her.

Oplysninger fra andre landes toldmyndigheder og danske myndigheder er med til at danne udgangspunkt for de konkrete risikovurderinger. Scannere og toldhunde indgår i arbejdet med at udvælge og kontrollere varer.

Yderligere kommentarer

Journalister kan kontakte Toldstyrelsens pressevagt på 72 22 12 00 eller presse@toldst.dk.

Toldstyrelsens kontrol

Toldstyrelsen kontrollerer ved alle Danmarks grænser og kontrollerer varer på vej til både private og virksomheder. Når varer udtages til kontrol, sker det som stikprøver eller baseret på en risikovurdering.