Gyldig fra

Toldere stoppede rejsende med to papegøjer i Københavns Lufthavn

En rejsende fra Mellemøsten blev i sidste uge stoppet med to levende papegøjer i Københavns Lufthavn. Sagen er overgivet til politiet.

Mandag d. 28. marts 2022 stoppede toldere i Københavns Lufthavn en rejsende fra Mellemøsten med to levende papegøjer i bur. Da den rejsende ikke havde de korrekte papirer på dyrene, blev papegøjerne, der er af arten grå jaco, tilbageholdt.

- Det er ikke hver dag, vi ser rejsende med papegøjer, men vi ser med jævne mellemrum rejsende, der forsøger at medbringe dyr og planter uden at have papirerne i orden. I dette tilfælde er papegøjerne omfattet af Washingtonkonventionen (også kaldet CITES), og derfor blev de tilbageholdt, siger Mette Helmundt, funktionsleder i Toldstyrelsens kontrolenhed i Københavns Lufthavn.

Washingtonkonventionen (CITES) kontrollerer handlen med vilde dyr og planter. Kontrollen sker gennem overvågning og regulering af den internationale handel. Målet er kun at tillade en bæredygtig handel. Det vil sige, at man ikke fjerner en større del af bestandene af vilde dyr og planter, end bestandene kan bære.

I praksis betyder det, at det kræver særlige tilladelser at importere visse planter og dyr, levende som døde. I mange tilfælde er handlen af visse arter dog helt forbudt. Mere end 30.000 dyr og planter er omfattet af CITES, der skal kontrollere handlen med dem. Godt 1.000 arter er så stærkt truede, at al handel er forbudt. For de øvrige dyr og planter skal du have en særlig tilladelse til import og eksport.

- Papegøjearten grå jaco er i CITES opført som en meget truet art, fordi de vilde bestande af grå jaco de seneste år er gået stærkt tilbage i Afrika. Årsagen er især, at fuglene i stor stil bliver indfanget i naturen og derefter solgt som kæledyr eller avlsdyr. Efterspørgslen er stor, da arten er kendt for at være intelligent, lærenem og med betydeligt talent for at tale, siger biolog i Miljøstyrelsen, Maj Munk.

Er du i tvivl om, hvilke dyr og planter der er truede, kan du læse mere om CITES på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fotos: Toldstyrelsen

Sagen med de to papegøjer er overgået til Københavns Politi.

Yderligere kommentarer

Journalister kan kontakte Toldstyrelsens pressevagt på 72 22 12 00 eller presse@toldst.dk.

Toldstyrelsens kontrol

Toldstyrelsen kontrollerer ved alle Danmarks grænser og kontrollerer varer på vej til både private og virksomheder. Når varer udtages til kontrol, sker det som stikprøver eller baseret på en risikovurdering.

Oplysninger fra andre landes toldmyndigheder og danske myndigheder er med til at danne udgangspunktet for de konkrete risikovurderinger. Scannere og toldhunde indgår i arbejdet med at udvælge og kontrollere varer.