Gyldig fra

Toldstyrelsen beslaglægger 3 mio. cigaretter i 2018

En ny opgørelse viser, at Toldstyrelsen i 2018 tilbageholdt flere millioner cigaretter og over et ton vandpibetobak.

Toldstyrelsen har som en af sine kerneopgaver at kontrollere de varer, der krydser de ydre grænser. Det resulterede i 2018 blandt andet i beslaglæggelser af 3 mio. cigaretter, 1 ton vandpibetobak og 6 kg kokain.

Når Toldstyrelsen tilbageholder varer, skyldes det i mange tilfælde, at de er sundheds- eller samfundsskadelige.

– Som forbruger skal man kunne føle sig tryg ved, at de varer, man køber, er i orden. Det ser vi i vores arbejde ved grænserne desværre mange eksempler på ikke er tilfældet. Vi finder falske cigaretter, hvor man som forbruger løber en stor risiko, fordi de sandsynligvis ikke er producerede under kontrollerede forhold. Vi har også mange eksempler på falske lægemidler, der ved senere tests viser sig at indeholde stoffer, der i bedste fald ikke virker – i værste fald kan være meget sundhedsskadelige”, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Preben Buchholtz.

Toldstyrelsen kontrollerer grænserne på vegne af en lang række myndigheder, bl.a. Sundhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen samt Patent- og Varemærkestyrelsen. I dag var den nye skatteminister Morten Bødskov (S) på besøg hos Toldstyrelsens enheder i Kastrup Lufthavn og Det internationale Postcenter for at se, hvordan tolderne arbejder for at holde skadelige varer ude af Danmark.

Læs opgørelsen for toldkontroller 2018 (pdf)


Fakta

Toldstyrelsen blev oprettet som selvstændig styrelse 1. juli 2018 og har i dag ca. 750 medarbejdere. Styrelsen har som hovedopgave at understøtte smidig handel på tværs af de ydre grænser og sikre en effektiv toldkontrol.

Toldstyrelsen kontrollerer de ydre grænser og har kontrolenheder i hele landet, hvoraf Kastrup Lufthavn og Padborg grænseovergang er de største.