Gyldig fra

Toldstyrelsen gør stort fund af ulovlige piller

I starten af august fandt toldere over 6.000 ulovlige tramadol-piller i pakker fra Storbritannien. Sagen er en del af en stigende tendens, hvor ulovlige piller bliver forsøgt smuglet ind i landet.

I starten af august fandt toldere 6.580 stk. tramadol-piller i to postpakker afsendt fra Storbritannien. Pakkerne blev fundet ved Toldstyrelsens løbende kontrol af pakker og post, der kommer til Danmark.

- Køber man ulovlig medicin, har det ikke kun en økonomisk konsekvens i forhold til told, moms og afgifter, men medicinen kan også udgøre en decideret sundhedsrisiko, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Preben Buchholtz.

Ifølge Preben Buchholtz er tilbageholdelsen af pillerne en del af en stigende tendens med ulovlig indførsel af lægemidlet. I 2019 havde Toldstyrelsen således 68 sager med tramadol-piller, mere end en tredobling fra 2018, hvor der var 16 sager.

I Danmark er privat import af tramadol en overtrædelse af lægemiddellovgivningen. Når Toldstyrelsen tilbageholder ulovligt importeret medicin som tramadol, bliver sagerne som udgangspunkt overdraget til Lægemiddelstyrelsen.

Preben Buchholtz forklarer, at det for de udenlandske smuglere handler om profit, og at de ikke skeler til, hvorvidt medicinen virker eller i værste fald er decideret farlig for helbredet.  

- Følg i stedet sundhedsmyndighedernes råd om at købe medicin hos en godkendt forhandler, lyder opfordringen fra Preben Buchholtz. 

Om Toldstyrelsen

Toldstyrelsen har i dag 800 medarbejdere til at sikre smidig handel og effektiv toldkontrol og kontrollerer grænseovergange med kontrolenheder i hele landet, hvoraf Københavns Lufthavn og grænseovergangen i Padborg er de største. 

Kontakt 

Journalister: 72 22 12 00 

Borgere: 72 22 12 12