Gyldig fra

Toldstyrelsen stoppede tusindvis af ulovlige varer i 2020

En ny opgørelse viser, at Toldstyrelsen i 2020 tilbageholdt millioner af cigaretter, men også så et markant fald i antallet af våbensager.

I 2020 registrerede Toldstyrelsen ca. 11.000 sager på det samfundsbeskyttende område. Blandt sagerne var forsøg på ulovlig indførsel af lægemidler, doping, narkotika, tobak og våben. Varer, der opdages i de samfundsbeskyttende kontroller, tilbageholdes, fordi de enten er ulovlige, sundhedsskadelige eller kræver specielle tilladelser, forklarer kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund:

- I 2020 har tolderne tilbageholdt alt fra illegale cigaretter, våben som peberspray og knive og ulovlig medicin bestilt på nettet. Det er en kerneopgave for Toldstyrelsen at finde de ulovlige varer, der forsøges smuglet ind i landet.

I kontrollen på grænsestregen arbejder Toldstyrelsen sammen med en lang række myndigheder herunder politiet, Sikkerhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Tusindvis af sager

Kigger man ned i tallene for 2020 registrerede Toldstyrelsen godt 5.500 ulovlige våben, hvilket er mere end en halvering fra 2019, hvor tolderne fandt over 13.000 våben. På tobaksområdet er antallet af tilbageholdte cigaretter tredoblet fra 2019 til 2020. Bl.a. blev der fundet 1,6 mio. cigaretter skjult i kabeltromler på Aarhus Havn og 14 mio. cigaretter skjult i en lastbil på Esbjerg Havn. Udviklingen i tallene skyldes både forebyggende indsatser, efterretninger, markedsefterspørgsel og samarbejde med andre myndigheder. Derfor vil der være udsving i tallene fra år til år.

- På tværs af varetyper forsøger smuglerne på kreative måder at indføre ulovlige varer. Derfor har vi toldere placeret i hele landet, der gennemfører effektiv toldkontrol baseret på stikprøver, risikovurderinger og overvågning, det gælder ikke mindst på tobaks- og våbenområdet, siger Michael Lund.

Læs hele opgørelsen for samfundsbeskyttende kontrol i 2020 her.

Toldstyrelsens kontrol

Toldstyrelsen kontrollerer varer på vej til både private og virksomheder ved alle Danmarks grænser. Når varer udtages til kontrol, sker det som stikprøver eller baseret på en risikovurdering. 

Oplysninger fra toldmyndigheder i andre lande og danske myndigheder er med til at danne udgangspunktet for de konkrete risikovurderinger. Scannere og toldhunde indgår i arbejdet med at udvælge og kontrollere varer.

Yderligere kommentarer

Journalister kan kontakte Toldstyrelsens pressevagt på 72 22 12 00 eller presse@toldst.dk.