Gyldig fra

Toldstyrelsen stoppede tusindvis af ulovlige varer i 2021

En ny opgørelse viser, at Toldstyrelsen i 2021 forhindrede knap 10.000 forsøg på indførsel af ulovlige varer som for eksempel våben, doping og tobak.

I 2021 registrerede Toldstyrelsen knap 10.000 sager, der bl.a. omfatter forsøg på ulovlig indførsel af lægemidler, doping, narkotika, tobak og våben. Sagerne dækker over varer, der tilbageholdes, fordi de enten er ulovlige, sundhedsskadelige eller kræver specielle tilladelser, forklarer kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund:

- Vi løser en stor samfundsopgave ved at beskytte landets grænser mod ulovlige varer, der forsøges smuglet ind i landet. Sidste år tilbageholdt tolderne bl.a. ulovlige cigaretter, peberspray og knive samt en stor mængde doping. Kontrollen ved grænsen sker i et samarbejde med en lang række myndigheder, herunder politiet, Skattestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.

Ifølge Skatteminister Jeppe Bruus er netop samarbejdet på tværs af myndigheder essentielt for at forhindre illegale varer.

- Tallene for 2021 viser, at vi har en effektiv kontrol af varer, der er på vej ind i Danmark. Det er vigtigt for at sikre, at afgifterne er betalt, men også at der ikke indsmugles våben, narkotika og andre ulovlige varer til Danmark. Omfanget af sager understreger dog samtidig, at der er behov for, at vi fortsætter kontrolindsatsen i samarbejde med de øvrige myndigheder, siger Jeppe Bruus.

Toldere ser stadig våben

Størstedelen af de registrerede sager om forsøg på indførsel af illegale varer findes på våbenområdet, der med godt 3.900 sager udgjorde ca. 40 pct. af alle sager i 2021. Våben dækker over alt fra kastestjerner, knojern, stikvåben og peberspray, der alle er ulovlige at indføre i Danmark.

Toldstyrelsen har siden 2019 har lavet en række oplysningsindsatser om reglerne på våbenområdet sammen med politiet. Selv om antallet af våbensager generelt er faldet de seneste år, understreger kontroldirektør Michael Lund, at våben stadig er et område, der har høj prioritet.

- Det er tilfredsstillende, at antallet af våbensager falder, men de knap 4.000 sager vidner om, at der stadig er mange, der køber våben uden at kende til reglerne, så budskabet tåler at blive gentaget, siger Michael Lund.

Læs mere om Toldstyrelsens kontrol i 2021 her.

Yderligere kommentarer

Journalister kan kontakte Toldstyrelsens pressevagt på 72 22 12 00 eller presse@toldst.dk.

Toldstyrelsens kontrol

Toldstyrelsen kontrollerer ved alle Danmarks grænser og kontrollerer varer på vej til både private og virksomheder. Når varer udtages til kontrol, sker det som stikprøver eller baseret på en risikovurdering.

Oplysninger fra andre landes toldmyndigheder og danske myndigheder er med til at danne udgangspunktet for de konkrete risikovurderinger. Scannere og toldhunde indgår i arbejdet med at udvælge og kontrollere varer.