Gyldig fra

Toldstyrelsen tilbageholder ulovlige cigaretter i millionvis

Toldere har tilbageholdt knap to millioner cigaretter i første halvår af 2020. I 2019 tilbageholdte Toldstyrelsen knap seks millioner ulovlige cigaretter.

Toldere har tilbageholdt knap to millioner ulovlige cigaretter i første halvår af 2020. Det fremgår af en ny foreløbig opgørelse, som Toldstyrelsen har lavet. Sidste år tilbageholdt tolderne knap seks millioner cigaretter. De mange millioner cigaretter vidner om, at smuglerne stadig er aktive, selv om store dele af handlen har været lammet af COVID-19, konstaterer kontroldirektør i Toldstyrelsen, Preben Buchholtz.

- I første halvdel af 2020 har vi tilbageholdt et stort antal ulovlige cigaretter. På trods af COVID-19 forsøger smuglerne stadig ulovligt at føre cigaretter ind i landet uden fx at betale told, moms og afgifter, og derfor går vi målrettet efter dem, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Preben Buchholtz.

De godt to millioner ulovlige cigaretter skønnes at svare til et unddraget beløb på omkring 4,75 millioner kroner i told, moms og afgifter, hvis de skulle indføres lovligt i Danmark.

En målrettet indsats

Toldstyrelsens kontrolindsats på cigaretområdet bygger på analyser, overvågning og daglige stikprøver, hvor der bl.a. er fokus på ulovlig indførsel af cigaretter.

- Vores toldkontrol bygger på intelligente risikovurderinger og overvågning døgnet rundt. Vi har bl.a. fokus på cigaretter, fordi der ofte også snydes med andet end kun afgifterne. Cigaretterne kan være produceret uden om reglerne, så de fx ikke lever op til gældende standarder, eller være kopicigaretter og dermed potentielt være endnu mere sundhedsskadelige, end cigaretter i forvejen er, siger Preben Buchholtz.

- Smuglerne er kreative, når det kommer til at indføre ulovlige cigaretter. Derfor har vi toldere placeret i hele landet, der laver effektiv toldkontrol baseret på stikprøver, intelligente risikovurderinger og overvågning, siger Preben Buchholtz.

Toldstyrelsen har i dag 800 medarbejdere til at sikre smidig handel og effektiv toldkontrol og kontrollerer grænseovergange med kontrolenheder i hele landet, hvoraf Københavns Lufthavn og grænseovergangen i Padborg er de største.

Kontakt 

Journalister: 72 22 12 00 

Borgere: 72 22 12 12

Fakta: Store cigaretbeslag

2020: 1,6 millioner cigaretter tilbageholdt på Aarhus Havn

2019: 5 millioner cigaretter tilbageholdt på Aarhus Havn

2018: 1,5 million cigaretter tilbageholdt på Aarhus Havn

2015: Tobakshunden Lana finder knap 10 millioner cigaretter

2014: 5 millioner cigaretter skjult i varmtvandsbeholdere i et containerskib