Gyldig fra

Tre leverandører er nu prækvalificerede til nyt it-system til toldkontrol

Frem mod udgangen af 2025 skal Danmark udskifte en række it-systemer for at leve op til EU-krav på toldområdet. Tre leverandører er nu prækvalificerede til at afgive tilbud på stort kontrolsystem.

Endnu en vigtig milepæl er nået i processen med at udskifte hovedparten af Danmarks toldsystemer frem mod udgangen af 2025. Systemet, der skal håndtere Toldstyrelsens kontrol af varer, blev sendt i udbud i december 2019, og nu er tre leverandører blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på systemet:

  • European Dynamics konsortium bestående af European Dynamics Luxembourg S.A, European Dynamics S.A. og Hellenic Telecommunications Organization (OTE S.A.)
  • Netcompany A/S
  • Palantir Technologies UK, Ltd.

De tre leverandører er udvalgt efter en proces, hvor Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der står for it-udvikling i Skatteforvaltningen, i samarbejde med Toldstyrelsen har gennemgået og evalueret de indsendte ansøgninger.  

Systemet, leverandørerne byder på, skal kontrollere og understøtte den manuelle kontrol med de varer, der kommer ind i EU. Systemet bliver en del af en række it-systemer, der tilsammen sikrer, at der betales den korrekte told, og at mulighederne for snyd og illegale varer reduceres.

- Systemet til toldkontrol er blandt de største i udskiftningen, og jeg er derfor godt tilfreds med, at vi har et felt af tre stærke leverandører. Sammen med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ser vi frem til den videre proces med de tre leverandører frem mod den endelige udvælgelse, siger Charlotte Møller, direktør i Toldstyrelsen og formand for styregruppen med ansvaret for de nye toldsystemer.

Det er lovgivning fra EU i den såkaldte "EU-toldkodeks" (EUTK), der sætter rammerne for systemerne, ligesom den overordnede tidsplan også fastlægges i Bruxelles. Det er Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der udvikler de it-systemer til toldområdet, som Toldstyrelsen skal bruge for at leve op til forordningen.

Prækvalifikationen af de tre leverandører til kontrolsystemet er sidste skridt, inden den endelige leverandør forventes offentliggjort i andet halvår 2020. Udbuddet er det andet i rækken af udbud på it-systemer, som Danmark skal udskifte på toldområdet for at leve op til øgede og mere ensartede datakrav i EU’s toldkodeks. Ikke alle nye it-systemer udvikles i Danmark. Nogle it-systemer udvikles i EU-regi og tilpasses danske forhold.

Kontakt

Journalister: 72 22 12 00