Gyldig fra

Tre leverandører er prækvalificeret til at afgive tilbud på del af nye it-systemer til Toldstyrelsen

Frem mod 2025 skal Danmark udskifte en række it-systemer for at leve op til EU-krav på toldområdet. Tre leverandører er nu prækvalificeret til at give tilbud på det første system.

Krav fra EU betyder, at hovedparten af Danmarks toldsystemer skal udskiftes frem mod 2025. Det sker ved en række udbud af it-systemerne, og udbudsprocessen har nu nået en vigtig milepæl. Tre leverandører, herunder to konsortier, er blevet prækvalificeret til at give tilbud på Toldstyrelsens kommende it-system, der skal håndtere toldangivelser og import af varer til Danmark. Det drejer sig om:

  • CGI Danmark A/S
  • European Dynamics - konsortium bestående af European Dynamics Luxembourg S.A, European Dynamics S.A. og Hellenic Telecommunications Organization (OTE S.A.).
  • Netcompany-Intrasoft – konsortium bestående af Netcompany A/S og Intrasoft International S.A.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der står for it-udvikling i skatteforvaltningen, har sendt it-systemet i udbud. Det nye system skal sammen med en række kommende systemer sikre, at alle toldprocesser fremover foregår elektronisk. Det er lovgivning fra EU i den såkaldte "EU-Toldkodeks" (EUTK), der sætter rammerne for it-systemerne.

- Jeg er godt tilfreds med, at vi nu har overstået første del af udbuddet og står med et solidt felt af leverandører. De er blevet prækvalificeret ud fra objektive kriterier, bl.a. deres erfaringer med lignende projekter, og vi ser frem til den videre dialog med leverandørerne om deres endelige tilbud, siger Charlotte Møller, der er direktør i Toldstyrelsen og formand for styregruppen med ansvaret for de nye toldsystemer.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Toldstyrelsen arbejder tæt sammen om udbuddet og om implementering af EUTK i det hele taget. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er Skatteministeriets it-styrelse, og de udvikler de it-systemer til toldområdet, som Toldstyrelsen skal bruge for at leve op til forordningen.

Der forventes at være fundet en leverandør i løbet af første halvår 2020. Udbuddet er det første i en række af udbud på it-systemer, som Danmark skal udskifte på toldområdet for at leve op til øgede og mere ensartede datakrav i EU’s toldkodeks. Ikke alle nye it-systemer udvikles i Danmark. Nogle it-systemer udvikles i EU-regi og tilpasses danske forhold.

Kontakt

Journalister: 72 22 12 00