Gyldig fra

Ulovlig import af slankepiller truer afrikansk plante

Toldstyrelsen ser stadig mange tilfælde af ulovligt importerede truede plantearter, blandt andet kosttilskud med ekstrakt af Hoodia-planten, der er bestilt online i udlandet. Toldstyrelsen opfordrer til, at man sætter sig grundigt ind i CITES-reglerne om truede dyre- og plantearter og undgår at købe ulovligt.

De seneste fem år har Toldstyrelsen årligt overdraget i gennemsnit 30 sager til Miljøstyrelsen om ulovlig import af kosttilskud med Hoodia, en kaktuslignende plante fra det sydlige Afrika. Hoodia siges at have en appetitstillende effekt.

I mange tilfælde handler det om slankepiller, som er bestilt i udenlandske internetbutikker, og som konfiskeres af toldere i postcentrene eller ved grænsen.

Preben Buchholtz Hansen, kontroldirektør i Toldstyrelsen, fortæller:

– Vi ser hvert år mange typer kosttilskud af planten Hoodia, der er købt i udlandet, blandt andet via internetbutikker. Vores toldere ved grænserne og i postcentrene tilbageholder alle de ulovligt importerede og eksporterede truede dyre- og plantearter, som de finder, og overdrager dem efterfølgende til Miljøstyrelsen.

Foto af Afrikansk Hoodia-kaktus
Afrikansk Hoodia-kaktus trues af ulovlig import. Foto: Amrum, Wikimedia Commons

Med et stigende antal danskere, som handler på nettet, følger også en større risiko for at støde på ulovlige varer. Myndighederne har fokus på at stoppe leverancerne af truede dyre- og plantearter, men det er også vigtigt, at man som forbruger forholder sig kritisk, så man undgår at købe ulovligt og ikke støtter de netværk, der sælger af de truede bestande. Toldstyrelsen opfordrer til, at man sætter sig ind i CITES-reglerne, at man sikrer sig, at varer, der er omfattet af CITES, er udstyret med en CITES-eksporttilladelse. Derudover skal man sikre sig en importtilladelse fra Miljøstyrelsen.

– Med den stigende nethandel er det vigtigere end nogensinde, at forbrugere er ekstra opmærksomme på, om de bestiller varer som kosttilskud eller medicin, der ikke alene er ulovlige og kan stamme fra truede planter, men i nogle tilfælde også kan være til fare for dem selv, advarer Preben Buchholtz Hansen.

Der kan være flere regler, som du skal tage højde for ved import af kosttilskud. Er du i tvivl, så læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Enkelte Hoodia-slankemidler kræver ikke import- eller eksporttilladelse. De skal være mærket med følgende tekst: Produced from Hoodia spp. Material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxxx.
På de syv x’ers plads skal stå syv tal, som udgør en unik identifikation af tilladelsen.

Men man skal stadig være kritisk, for etiketten kan være forfalsket. Overvej derfor altid, hvilken netbutik du handler i, og tjek op på varens fremstilling og mærkning. 

Hvad er CITES?

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) er en international konvention om kontrol af handlen med vilde dyr og planter. Kontrollen sker gennem overvågning og regulering af den internationale handel. Målet er kun at tillade en bæredygtig handel. Det vil sige, at man ikke fjerner en større del af bestandene af vilde dyr og planter, end bestandene kan bære.

I praksis betyder det, at det kræver særlige tilladelser at importere visse planter og dyr, levende som døde. I mange tilfælde er handlen af visse arter dog helt forbudt.

Mere end 30.000 dyr og planter er omfattet af CITES, der skal kontrollere handlen med dem. Godt 1.000 arter er så stærkt truede, at al handel er forbudt. For de øvrige dyr og planter skal du have en særlig tilladelse til import og eksport. Reglerne fremgår af CITES. Er du i tvivl om, hvilke dyr og planter der er truede, kan du læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.