Gå til sidens indhold

Velkommen til Toldstyrelsen

Som led i Regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ er Toldstyrelsen nu etableret med hovedsæde i Aarhus.

I dag bliver SKAT erstattet af syv nye specialiserede styrelser. En af disse er Toldstyrelsen.

Fokus på service til borgere og virksomheder

Toldstyrelsen har to kerneopgaver. Den ene er at gøre det nemt og gennemskueligt for borgere og virksomheder at betale told. Den anden er at beskytte landet mod indførsel af sundhedsskadelige, ulovlige eller farlige varer, fx våben og narkotika. Det er de oprindelige toldopgaver og sådan vil det stadig være. Men der vil være forandringer - og det til det bedre.

Direktør for Toldstyrelsen, Charlotte Møller, understreger, at etableringen af den nye styrelse vil lede til bedre service til borgere og virksomheder.

"Selv om vi står midt i en omstillingsproces, har vi fuldt fokus på vores kerneopgaver 24/7/365, sådan at virksomheder og borgere nemt og enkelt kan betale den korrekte told. Den største forandring, som borgere og virksomheder vil mærke, er, at vi bliver en styrelse, der alene er dedikeret til toldopgaven. Det skulle blandt andet gerne give en endnu bedre betjening, da vi sætter yderligere fokus på service til både borgere og virksomheder samt på inddragelse af virksomhederne i videreudviklingen af toldprocesserne. Det bliver ikke mindst vigtigt i de kommende år, hvor alle it-systemerne skal moderniseres og udskiftes, for at vi kan leve op til de nye regler fra EU”, forklarer hun. 

Mere digitalisering på toldområdet

Toldstyrelsen har i de kommende år en vigtig opgave med at implementere EU's nye toldkodeks, som går ud på at ensarte krav og arbejdsgange. Det betyder blandt andet mere digitalisering på toldområdet. 

"Toldkodekset skulle gerne gøre det nemmere for europæiske og danske virksomheder at handle på tværs af EU. Det betyder, at de nationale toldmyndigheder får nemmere ved at kontrollere de mange varestrømme ind og ud af EU", fortæller underdirektør Søren Trangbæk og fortsætter:

”Erhvervslivet bliver inddraget og systemerne bliver lavet til brugernes behov - og ikke omvendt. Implementeringen af EU's nye toldkodeks er en stor og kompleks europæisk opgave, som kommer i forskellige tempi over en årrække og forventes derfor først at være på plads i 2025".


Toldstyrelsen i Tranbjerg J

 

Fakta om Toldstyrelsen

Hos Toldstyrelsen er der i dag over 600 medarbejdere, der løser en række meget forskellige opgaver. Det gælder lige fra de administrative medarbejdere, som sørger for toldopgørelser, toldbevillinger og forskelligt papirarbejde i forbindelse med import og eksport, til de uniformerede medarbejdere ved grænserne, der udfører toldekspedition og kontrol af lastbiler, containere og rejsende.

Toldstyrelsen har hovedkvarter i Tranbjerg ved Aarhus, har kontor i Køge og er på 34 andre toldekspeditionssteder og toldkontroller rundt om i landet.