Gyldig fra

Virksomheder inviteres til informationsmøder om nye toldsystemer

En række tekniske orienteringsmøder skal give virksomheder mulighed for at tilpasse sig udviklingen af nye toldsystemer.

Hovedparten af de danske toldsystemer står over for en udskiftning, og det første udbud er i gang. Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der sammen står for udviklingen af de nye toldsystemer, har derfor i dag inviteret virksomheder til et teknisk orienteringsmøde om det kommende Declaration Management System (DMS). Mødet er målrettet virksomheder, der udvikler løsninger, der kan udveksle filer og meddelelser med Toldstyrelsens angivelsessystemer.

Mødet er det første af sin slags, hvor formålet er at give virksomheder mulighed for at tilpasse og udvikle løsninger, der er kompatible med de nye toldsystemer. Charlotte Møller, direktør i Toldstyrelsen og formand for styregruppen, der har ansvaret for udviklingen af de nye systemer, ser frem til mødet.

- Som myndighed arbejder vi inden for en række lovgivningsmæssige rammer, og inden for de rammer er jeg sikker på, at vi kan få et bedre resultat ved at tænke virksomhederne med løbende. Derfor er det vigtigt for os aktivt at tænke virksomhederne med i projektet, så vi løbende har en dialog om, hvad der foreligger af tilgængelig viden om eksempelvis nye systemsammenhænge, deadlines og tekniske specifikationer, siger hun.

Indhold på første tekniske orienteringsmøde

På mødet vil der blive orienteret om integrations-, data- og systemændringer forud for den første systemudrulning af DMS, som vedrører domænet for import. Mødet bliver et fællesmøde, hvor der orienteres om:

  • milepælsplan for udvikling og idriftsættelse af nye toldsystemer med fokus på DMS Import
  • udbudsprocessen for DMS Import
  • ændringer i snitflader til de nye toldsystemer med fokus på DMS Import.

Der afdækkes også brugerbehov til den forestående systemudvikling og dertilhørende testforløb.

Fakta

Mødet er målrettet virksomheder, der udvikler løsninger, der kan udveksle filer og meddelelser med Toldstyrelsens angivelsessystemer. Mødet er ikke åbent for offentligheden og pressen.

Mødet bliver holdt tirsdag 21. januar kl. 10-13 hos Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Tilmelding skal ske til EUTK-sekretariatet i Toldstyrelsen senest fredag 20. december 2019[email protected]. Skriv i mailen navn og stilling på alle deltagere.

Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen arbejder sammen om at udskifte hovedparten af de danske it-systemer for toldområdet frem til 2025. Toldangivelsessystemet (Declaration Management System) er et meget væsentligt system i hele udskiftningen.

Læs mere om de nye toldsystemer her.

Kontakt

Journalister: 72 22 12 00